Plantimal, de soldrivna varelserna som nu finns på Havets Hus i Lysekil

Djuren det handlar om heter Blåprickiga solbadare, och är snäckor utan yttre skal som tillhör gruppen solbadare. Det här är verkligen ett djur som ligger rätt i tiden, genom att utnyttja algernas fotosyntes till sin egen fördel i dessa tider med klimatförändringar.

Här ser vi den solälskande snäckan med sin äggansamling. Foto: Roger Jansson Havets Hus.

Namnet solbadare är mycket passande då de faktiskt ofta just solbadar. Främst äter djuren grönalger som små, senare har man även sett de individer som tar sig djupare och äter rödalger, men då blir även djuret rödfärgat.

Blåprickiga solbadare. Foto: Roger Jansson Havets Hus.

Snäckorna äter och tar upp algernas kloroplaster i sina egna tarmkörtelceller, och kan sedan styra fotosyntesen hos kloroplasterna. Snäckan kan därefter leva av sockret som bildas genom fotosyntesen i kloroplasterna, och är då i stort sett en soldriven varelse. Snäckorna ses ofta solbada och breda ut mantelns sidoflikar för att få maximalt med solljus. Äggsamlingen av djuren utgörs av en sträng med massvis av ägg som är hoprullad till en platt spiral som man kan se på bilden.

Blåprickig solbadare. Foto: Roger Jansson ROJA.

Visst är livet fantastiskt med all den mångfald vi har på vår planet. Man benämner ofta jorden som den blå planeten med all rätt. Haven på jorden upptar hela 70% av ytan på vår planet och det är där vår största mångfald av liv finns.

Artfakta kommer från artdatabanken.

Här kan du läsa mer om Havets Hus.