Årets paddyngel har hittat hem – 30.000 yngel av grönfläckig padda har släppts ut på Öland av Nordens Ark

I veckan har 30.000 yngel och 27 vuxna individer av den hotade grönfläckiga paddan släppts ut på Öland. De har alla kläckts och fötts upp på Nordens Ark.

aterfynd-av-gronflackig-padda-2020kristofer-forsater
Foto: Kristofer Försäter.

Årets första utsättning av grönfläckiga paddor gjordes i veckan i Ottenby Naturreservat och i Högbyhamns fågelskyddsområde. Förra året var första gången som yngel födda på avelsanläggningen på Nordens Ark släpptes ut. I år gör vi om det och har nu släppt ut såväl yngel som vuxna paddor kläckta på anläggningen. Syftet med att släppa ut paddor i olika stadier är att minimera sårbarheten och få så många individer som möjligt att överleva.

– Det känns bra att kunna släppa ut riktigt många yngel, säger Kristofer Försäter som är ansvarig för paddorna på Nordens Ark. Det kan vi göra nu när vi har egen avel på grönfläckig padda på Nordens Ark. Att  samtidigt dessutom kunna släppa ut vuxna paddor är en bonus som vi hoppas skall resultera i fler småpaddor så småningom.


                                  Grönfläckig padda på Öland. Foto: Kristofer Försäter.

Sedan 2003 har Nordens Ark och Länsstyrelsen i Kalmar arbetat med att restaurera lämpliga områden på Öland som ska passa grönfläckiga paddor. Under tisdagsnatten genomfördes inventeringar för att få reda på om våra utsläppta paddor klarat vintern och glädjande nog gjordes återfynd.

– Att vi hittade några småpaddor som vaknat efter vintern känns extra kul, fortsätter Kristofer. De är ett kvitto på vårt arbete för att rädda arten. De visar att de restaurerade miljöerna uppfyller paddornas krav för att överleva.

Nu hoppas vi att årets utsläppta grönfläckiga paddor får en bra start i det fria och att vi under nästa års inventering får se och höra många av dem igen.

Projektet sker i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar.
Arbetet med grönfläckig padda på Nordens Ark är möjligt genom ekonomiskt stöd från bland annat Postkodlotteriet.

https://nordensark.se/

Många olika träd är bra för den biologiska mångfalden

Många olika träd är bra för den biologiska mångfalden
Skogen är en viktig del för den biologiska mångfalden i många länder, så även i Sverige. Studier från forskare runt om i Europa visar nu att skogens sammansättning och mängden trädarter är avgörande för arternas mångfald och mängd. Enskilda trädarter har helt olika arter av fåglar, insekter, lavar och svampar knutna till sig.

Det kan låta självklart, men hittills har forskning i ämnet varit sparsam. Det är ett svårt och mödosamt arbete som krävs för att samla in tillräckligt stora mängder data och göra de analyser som krävs.

Den nya rapporten, som publicerades i den vetenskapliga tidningen Oikos i oktober visar hur viktig träddiversiteten är i olika skogsekosystem runt om i Europa. Resultaten visar tydligt hur betydelsefullt ett uthålligt brukande av skogen är. Blandskogar med många trädarter är av stor betydelse för mångfalden jämfört med planteringar med få trädarter.

– Vi vill uppmuntra alla som äger eller sköter skog och mark att spara rönn, hägg, sälg, asp och andra arter som ofta betraktas som sly och lätt röjs bort. De är jätteviktiga för mångfalden, inte minst för många pollinatörer, säger Mats Niklasson, vetenskaplig ledare på Nordens Ark.

ekoparken-pa-nordens-arkfoto-lisa-sihlberg
Ekoparken på Nordens Ark. Foto: Lisa Sihlberg

Mats Niklasson är också ansvarig för landskapsrestaureringen som bedrivs på Nordens Ark.

– Sedan 2011 har mer än en kvadratkilometer granplantering omförts till artrika betesmarker med stort inslag av träd och buskar av många arter, fortsätter han.

Nordens Ark arbetar med bevarande av utrotningshotade djur och tar ett brett ansvar i dessa frågor, t ex i restaureringsprojekt på de egna markerna där mångfalden av träd och buskar är högt prioriterad.

 

Här kan du läsa mer om Nordens Ark. 

Persisk leopardunge född på Nordens Ark

Den nu fyra veckor gamla persiska leopardungen börjar nyfiket titta ut ur lyan och det kommer inte dröja länge innan den börjar utforska sin omgivning. Ungen är ett mycket välkommet tillskott till den starkt hotade arten.

– Vi har i dagarna varit inne hos ungen för första gången för att se till att allt var bra, men också för att avmaska, väga och könsbestämma, säger Jonas Söderholm, djurskötare på Nordens Ark. Det visade sig vara en pigg och frisk hona på 2,4 kg. Både honan och ungen var lugna efter veterinärkontrollen som utfördes snabbt och smidigt på tisdagsmorgonen.

Ungen har redan börjat visa sig lite och som besökare kan man under hösten ha turen att se henne när hon nu börjar utforska världen utanför lyan.

Den persiska leoparden är ett starkt hotat kattdjur som utrotas från stora delar av dess tidigare utbredningsområde. Idag finns den huvudsakliga populationen, bestående av ca 800–1000 individer, i de iranska bergen. För att rädda arten och återetablera den i dess forna utbredningsområde har ett spännande och viktigt utsättningsprojekt startats för persisk leopard i Kaukasus, Ryssland.

– Våra leoparder ingår i det europeiska avelsprogrammet som är en avgörande del för utsättningsprojektet av underarten i Ryssland, säger Jonas.

persiskleopardnordensark190815.jpg
Persisk leopardunge. Foto: Emma Nygren

Ambitiösa och långsiktiga ansträngningar görs för att återinföra leoparden till de delar av ryska Kaukasus där den förekom fram till slutet av 1900-talet. I Sotji nationalpark finns ett avel -och utplanteringscenter där leoparder tränas för att klara ett liv i det vilda.

Personal från avelscentret har tidigare besökt Nordens Ark för att ta del av vår erfarenhet av att hålla stora kattdjur och hur vi driver våra utsättningsprojekt. Vi har även varit på plats i Sotji för att se hur projektet utvecklats. Projektet är unikt i sitt slag, då utsättning av stora kattdjur som leoparder aldrig tidigare skett. Tre leoparder har hittills släppts ut i det fria och planen är att på sikt knyta ihop utbredningen av arten från Afghanistan i öster till Ryssland i väster.

Svenska Postkodlotteriet stödjer Nordens Arks arbete med persisk leopard.

Här kan ni läsa mer om Nordens Ark.