Idag var det hajmärkning på Havets Hus

Den 13:e december kl. 13:00 är det dags för nästa hajsläpp vid Havets Hus. Idag märktes tre hajar som kommer att släppas ut i Gullmarsfjorden den 13 december.

Arbetet med att föda upp och släppa ut hajar har pågått sedan 2003 och hittills har 124 småfläckiga rödhajar, uppfödda på Havets Hus, simmat ut i havet. Bevarandeprojektet genomförs tillsammans med Världsnaturfonden WWF och målet är att öka kunskapen om arten och stärka beståndet.

Helen Nilsson Sköld på Havets Hus hälsade alla välkomna och berättade att det var första gången Havets Hus hade en publik hajmärkning.

IMG_20191018_130503.JPG

Helen hade ett litet föredrag om småfläckig rödhaj innan det var dags för hajmärkningen. För framtiden finns även en plan på att börja uppfödning av knaggrocka och kanske torsk och havskatt och andra arter.

CI2A4634.JPG

Sedan var det dags för att hämta tre rödfläckiga hajar för märkning i Gullmarssalen. Hajarna som märktes idag var cirka fyra år gamla.

CI2A4670.JPG

Martin Stjernstedt på Havets Hus tar upp tre stycken omärkta hajar.

CI2A4688.JPG

CI2A4695.JPG

CI2A4740.JPG

Då var det dags för första hajen att mätas. Martin berättade att det var en hane.

CI2A4747.JPG

CI2A4775.JPG

Martin håller hajen i ett satdigt grepp medan Helen märker hajen.

CI2A4799.JPG

CI2A4814.JPG

Första hajen är märkt.

CI2A4835.JPG

Sedan var det dags för haj nummer två. Det var också en hane. På den gröna taggen står Havets Hus telefonnummer.

CI2A4860.JPG

CI2A4890.JPG

CI2A4895.JPG

CI2A4907.JPG

CI2A4915.JPG

Haj nummer tre var en hona.

CI2A4924.JPG

CI2A4970.JPG

CI2A4983.JPG

I framtiden är tänkt att de skall kunna använda akustiska som opereras in i buken på hajen. Detta har havets Hus fått tillstånd till och tanken är att det skall komma igång 2021 troligtvis berättar Helen Nilsson Sköld.

CI2A4995.JPG

CI2A5005.JPG

Alla tre hajarna är märkta och sedan var det dags för dem att återvända till plattfiskakvariet.

CI2A5069.JPG

CI2A5078.JPG

Nästa vecka 23-25 oktober kommer representanter från akvarierelaterade verksamheter i Sverige, Norge och Danmark att samlas i Lysekil för att diskutera bevarandefrågor.

Det är Havets Hus och Världsnaturfonden WWF som bjuder in. Förutom bevarande av den biologiska mångfalden i havet kommer även marin pedagogik att diskuteras. Syftet med mötet är att dela erfarenheter för att ytterligare stärka arbetet för bevarande av havet.

CI2A5030.JPG

Delar av programmet sker inne i Gullmarssalen på Havets Hus och besökarna har möjlighet att vara med och lyssna. På torsdag förmiddag avhandlas olika bevarandeprojekt och fredag förmiddag är det dags för marin pedagogik.

Här kan du läsa mer om Havets Hus i Lysekil.