Efterlängtade pallaskattungar födda på Nordens Ark

I början av april fick parkens pallaskatter tillökning. Med hjälp av en webbkamera kunde vi med spänning följa födseln av tre små ungar. Ungarna som föds blinda är i början helt beroende av sin mamma och ligger ännu i tryggt förvar inne i lyan. Om någon vecka när de öppnat sina ögon kommer de sakta men säkert att börja upptäcka världen utanför.

Nordens Ark har arbetat med pallaskatten sedan 2011 och är en drivande aktör i det globala bevarandeprojektet PICA (Pallas’s cat International Conservation Alliance). Det har tidigare fötts pallaskattsungar i parken men detta är första kullen för vår unga hona.

– Det är otroligt roligt att det nu fötts tre ungar här i parken av denna fantastiska art, säger Jonas Söderholm, djurvårdare på Nordens Ark.

Pallaskatten är tyvärr extremt känslig mot toxoplasmos, en parasitsjukdom som orsakar hög dödlighet för kattungarna. En viktig aspekt är att minimera stressen för mamman och ungarna, vilket vi bland annat gör genom att inte gå in i hägnet utan sköter dem helt från utsidan. Här är webbkameran ett värdefullt hjälpmedel så att vi kan följa ungarnas utveckling utan att störa.

– Än så länge ser allt bra ut och det har nu gått två veckor sedan födseln så vi är försiktigt optimistiska, säger Jonas. Idag är det även den internationella pallaskattsdagen så detta är ju ett fantastiskt sätt att fira på.

pallaskattmarie-mattsson (1).jpg
Pallaskatt på Nordens Ark. Foto: Marie Mattsson.

Pallaskatten som är känd för sitt något buttra utseende är ett litet vilt kattdjur som härstammar från Centralasiens stäppmarker. Utbredningsområdet är relativt stort men pallaskatter observeras sällan i det vilda då de är väldigt skygga. På många håll är pallaskatten hotad, främst av habitatsförstörelse, tamhundar, förgiftning och till viss del jakt. Nordens Ark arbetar med att göra skillnad för arten både genom att vara med och säkra en räddningspopulation samt genom aktiva fältinsatser inom artens utbredningsområde.

Läs mer om pallaskatten här: https://nordensark.se/bevarande/pallaskatt/

Persisk leopardunge född på Nordens Ark

Den nu fyra veckor gamla persiska leopardungen börjar nyfiket titta ut ur lyan och det kommer inte dröja länge innan den börjar utforska sin omgivning. Ungen är ett mycket välkommet tillskott till den starkt hotade arten.

– Vi har i dagarna varit inne hos ungen för första gången för att se till att allt var bra, men också för att avmaska, väga och könsbestämma, säger Jonas Söderholm, djurskötare på Nordens Ark. Det visade sig vara en pigg och frisk hona på 2,4 kg. Både honan och ungen var lugna efter veterinärkontrollen som utfördes snabbt och smidigt på tisdagsmorgonen.

Ungen har redan börjat visa sig lite och som besökare kan man under hösten ha turen att se henne när hon nu börjar utforska världen utanför lyan.

Den persiska leoparden är ett starkt hotat kattdjur som utrotas från stora delar av dess tidigare utbredningsområde. Idag finns den huvudsakliga populationen, bestående av ca 800–1000 individer, i de iranska bergen. För att rädda arten och återetablera den i dess forna utbredningsområde har ett spännande och viktigt utsättningsprojekt startats för persisk leopard i Kaukasus, Ryssland.

– Våra leoparder ingår i det europeiska avelsprogrammet som är en avgörande del för utsättningsprojektet av underarten i Ryssland, säger Jonas.

persiskleopardnordensark190815.jpg
Persisk leopardunge. Foto: Emma Nygren

Ambitiösa och långsiktiga ansträngningar görs för att återinföra leoparden till de delar av ryska Kaukasus där den förekom fram till slutet av 1900-talet. I Sotji nationalpark finns ett avel -och utplanteringscenter där leoparder tränas för att klara ett liv i det vilda.

Personal från avelscentret har tidigare besökt Nordens Ark för att ta del av vår erfarenhet av att hålla stora kattdjur och hur vi driver våra utsättningsprojekt. Vi har även varit på plats i Sotji för att se hur projektet utvecklats. Projektet är unikt i sitt slag, då utsättning av stora kattdjur som leoparder aldrig tidigare skett. Tre leoparder har hittills släppts ut i det fria och planen är att på sikt knyta ihop utbredningen av arten från Afghanistan i öster till Ryssland i väster.

Svenska Postkodlotteriet stödjer Nordens Arks arbete med persisk leopard.

Här kan ni läsa mer om Nordens Ark.