Idag namngav Kronprinsessan Victoria det nya forskningsfartyget Svea som har Lysekil som hemmahamn

Idag var det namngivning på det nya forskningsfartyget Svea som har Lysekil som hemmahamn. I juli levererades ett av världens mest moderna undersöknings- och forskningsfartyg till SLU, R/V Svea. Fartygets kärnverksamhet är ekosystemundersökningar med fokus på regelbunden övervakning av fiskbestånd och vattenkvalitet, på uppdrag av SLU och SMHI.

Ingen mindre än H.K.H Kronprinsessan Victoria besökte idag Lysekil och vid 14:05 tiden invigde Kronprinsessan Svea.

CI2A4122.jpg
IMG_9053.jpg
Flaggorna var hissade idag i Lysekil när Kronprinsessan Victoria var på besök.
IMG_9100.jpg

Men dagen började redan vid 09:50 på morgonen med att H.K.H. Kronprinsessan Victoria skulle skulle anlända till Oscar här i Lysekil. Vi pressinbjudna samlades utanför Oscar och efter en stund kom kronprinsessan Victoria och steg ur bilen med ett stort leende.

IMG_9108.jpg
IMG_9154.jpg

Lysekils kommunalråd Jan-Olof Johansson och Maria Knutson Wedel som är rektor på SLU hälsade på kronprinsessan. Lysekilstjejen Tyra Jonsson i mitten överlämnade en bukett med blommor.

IMG_9205.jpg
IMG_9279.jpg
CI2A3685.jpg

Kl 10:00 var det seminarium på Oscars och kronprinsessan vandrade in och hälsade på de som skulle medverka under dagen.

IMG_9327.jpg

Kronprinsessan Victoria hälsade bland annat på Kommunalfullmäktiges ordförande Klas-Göran Henriksson.

IMG_9341.jpg
IMG_9367.jpg
CI2A3690.jpg

Efter det hölls det lite olika tal om fartyget Svea, och när seminariet var slut så gick kronprinsessan med följe ut för att invänta en lunch på restaurang Havsbadet.

IMG_20190925_112928

Det blev en fotostund med kronprinsessan Victoria uppe på berget vid fyren efter seminariet.

IMG_9446.jpg

Efter en stund kom kronprinsessan Victoria upp i berget och vi fick ta lite foton på henne.

IMG_9449.jpg
IMG_9478.jpg
IMG_9521.jpg
IMG_9525.jpg
IMG_9555.jpg
IMG_20190925_114952.jpg
IMG_9585.jpg
IMG_9610.jpg

Sedan blev den lunch för kronprinsessan Victoria på Havsbadet. Jag gick vidare och anslöt till SLU:s byggnad i hamnen där vi inväntade namngivningen av forskningsfartyget Svea.

CI2A3750.jpg

Det hade börjat att samlats en hel del folk som ville se invigningen av Svea i hamnen.

CI2A3702
CI2A3712.jpg

Dan Ericsson är VD för Lysekils Hamn AB fanns givetsvis på plats vid invigningen.

CI2A3715.jpg
CI2A3733.jpg
CI2A3757.jpg
CI2A3762.jpg
CI2A3786.jpg
CI2A3791
IMG_9682.jpg
IMG_9702.jpg

Innan namngivningscermonin hölls var det även tal från podiet där personer från bland annat SLU och SMHI som satt tillsammans med kronprinsessan Victoria. Kronprinsessan fick applåder av publiken när hon vinkade till alla från podiet.

IMG_9818.jpg
IMG_9738.jpg
IMG_9830.jpg
IMG_9892.jpg

Kommunalfullmäktiges ordförande Klas-Göran Henriksson höll även ett tal och lämnade över en skyllt med namnet ”Sveas gränd” till Maria Knutson Wedel på SLU.

IMG_9953.jpg
IMG_9968.jpg
IMG_9731.jpg
IMG_9994.jpg

Nu var det dags för namngivningen och kronprinsessan Victoria får sällskap på röda mattan av Sveas befälhavare Malin Andersson.

IMG_0066.jpg
IMG_0084.jpg
IMG_0114.jpg

Kronprinsessan Victoria förklarar att båten döps till Svea. Därefter tar hon flaskan och döper Svea.

CI2A3910.jpg
CI2A3930.jpg
CI2A3934.jpg
CI2A3937.jpg
CI2A3940.jpg
CI2A3941.jpg
CI2A3942.jpg
CI2A3944.jpg
CI2A3953

Flaskan gick sönder och kronprinsessan blev så glad och publiken klappade händerna.

CI2A4006.jpg
CI2A4013.jpg

Som avslutning blev det en tur på forskningsfartyget Svea. Här kommer lite foton ombord på Svea.

CI2A4018.jpg
CI2A4022.jpg
CI2A4040.jpg
CI2A4045.jpg
CI2A4059.jpg
CI2A4062.jpg
IMG_20190925_144312.jpg
IMG_20190925_144447.jpg
CI2A4088

Ombord på Svea överlämnade Lysekils kommunalråd Jan-Olof Johansson tillsammans med Kommunalfullmäktiges ordförande Klas-Göran Henriksson Lysekils kommuns vapenmärke till Sveas befälhavare Malin Andersson.

IMG_20190925_150519.jpg
IMG_20190925_150525.jpg
CI2A4116.jpg

Ombord på Svea från Spanien fanns även Santiago Martin Garcia, som är Shipyard Manager at ARMON GROUP. VIGO SHIPYARD, och där forskningsfartyget Svea är byggt  berättade Per Johannesson, till höger som jobbar på Havsfiskelabratioriet i Lysekil.

Imorgon är det öppet fartyg på Svea, missa inte detta.

Forskningsfartyget Svea har fått Lysekil som hemmahamn efter att SLU och Lysekils Hamn AB tecknat avtal om kajplats.

Forskningsfartyget Svea har fått Lysekil som hemmahamn efter att SLU och Lysekils Hamn AB tecknat avtal om kajplats.

Gullmarskajen i vintersol.jpg
Gullmarskajen i vintersol som blir hemmahamn för forskningsfartyget Svea här i Lysekil.

Igår tisdagen den 12 december tecknade Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, avtal med det kommunala bolaget Lysekils Hamn AB, om kajplats i Lysekil för forskningsfartyget Svea.

SLU har fått i uppdrag av den svenska regeringen att beställa och äga fartyget som kommer att bemannas och drivas av Sjöfartsverket. R/V Svea byggs just nu på ett varv i Spanien och kommer att bli ett av världens modernaste forskningsfartyg.

Med hjälp av Svea kommer SLU tillsammans med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, att utföra miljöövervakning i Skagerack, Kattegatt och Östersjön.

Undertecknande av avtal.jpg

Från vänster: Klas-Göran Henriksson, styrelseordförande Lysekils Hamn AB, vicerektor SLU Erik Fahlbeck och VD för Lysekils Hamn AB, Dan Ericsson under avtalsskrivningen.

Handslag avtalsskrivning Svea

Efter avtalsskrivningen blev det handslag.

Viktig pusselbit för maritima Lysekil
Svea beräknas anlända till sin hemmahamn Lysekil i mitten av april 2019 och kommer ha sin kajplats vid Gullmarskajen.

  • Det känns tryggt att vi nu har fått en hemmahamn för Svea, dessutom i nära anslutning till vårt Havsfiskelaboratorium. Vi, och de övriga intressenterna, ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Lysekils kommun i den gemensamma strävan att utveckla den akvatiska forskningen både i västerhavet och andra vatten, säger Erik Fahlbeck, vicerektor vid SLU.

 

  • Att Svea får sin hemmahamn i Lysekil är en viktig pusselbit i utvecklingen med att göra Lysekil till ett ledande centrum för maritima näringar samt forskning och utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson.

  • Vi är glada att i hård konkurrens ha fått det här avtalet till Lysekils Hamn. Som en liten hamn är vi vana att vara flexibla och hitta kundspecifika lösningar, det tror vi har varit avgörande för SLU:s beslut, säger Dan Ericsson, VD för Lysekils Hamn AB.

Lysekils kommunalråd lämnar musselskål till vicerektorn för SLU.jpg
Lysekils kommunalråd lämnar musselskål till vicerektorn för SLU.

Kajplats vid Gullmarskajen
Avtalet innebär att Lysekils Hamn iordningställer en del av Gullmarskajen för Sveas specifika behov och bygger ett nytt hamnmagasin för SLU och SMHI. Det kommer också att dras fram el, vatten och avlopp, fiber och fjärrvärme till fartyget.

Investeringarna finansieras genom hyra och hamnavgift från SLU. Avtalet är på 10 år men förhoppningen är att Svea ska ligga kvar i Lysekil hela sin livslängd som beräknas till 30 år.

  • Tack vare ett gott samarbete med SLU och ett intensivt arbete av det kommunala hamnbolagets personal och våra kommunala tjänstemän, har avtalet om att förlägga det nya forskningsfartyget i Lysekil kunnat ros i hamn, säger Jan-Olof Johansson.

  • Svea är i framkant avseende miljötänk och det präglar också oss när vi iordningställer kajen. Genom att skräddarsy lösningar med bland annat fjärrvärme och landanslutning för el, möter vi SLU:s hårda krav på miljövänlig teknik. Samarbetet med SLU har varit mycket positivt, vi ser fram emot det fortsatta arbetet och att Svea kommer hit i april 2019, säger Dan Ericsson.

Sveas närvaro i Lysekil stärker SLU:s nuvarande verksamhet på Havsfiskelaboratoriet i Lysekil samt befäster Lysekil som ett maritimt centrum. På sikt kommer fartygets närvaro även att ge spridningseffekter till lokala företag i form av servicearbeten.

Idag var kryssningsfartyget M/S Nautica på besök i Lysekil. Jag var med ombord och tog lite foton

För ungefär ett år sedan var kryssningsfartyget M/S Marina i Lysekil. Idag anlöpte M/S Nautica Grötökajen vid 08:00. Resan startade i Köpenhamn, och fortsatte till Norge och Ryssland innan den återvände till södra Skandinavien. Innan den når slutmålet Oslo gör den ett stopp i Lysekil. Det är samma rederi Ocean Cruises som äger M/S Marina som var här förra året.

Jag var ute redan tidigt på morgonen och fotograferade när M/S Nautica var på väg mot Lysekil.

CI2A9502
Långt ute till havs ser man att kryssningsfartyget M/S Nautica är på väg mot Lysekil.
CI2A9507
CI2A9531
En lotsbåt tar emot M/S Nautica.
CI2A9562

Kryssningsfartyget har en längd på 181 meter, bredd 25,5 meter, flagg Marshall Islands, rederi Ocean Cruises, passagerare 684 stycken och en besättning på 400 stycken. 8 restauranger, spa och casino m.m.

CI2A9585
Här passerar hon Pinnevik.
CI2A9632
CI2A9647

Bara några minuter senare passerar hon havsfiskelaboratoriet ute vid Havets Hus.

CI2A9682
CI2A9688
CI2A9694
CI2A9742

Efter det passerar hon Släggö, och det ser stort ut när hon glider in i Lysekil. 

CI2A9836

Passagerarbåten Carl Wilhelmsson och Nautica möts på Gullmarsfjorden.

CI2A9901
CI2A9935
CI2A9943

M/S Nautica lägger till vid Grötökajen.

CI2A9959
Olika personer står beredda att ta emot och hälsa kryssningsfartygets passagerare välkomna.
CI2A0023

M/V Nautica ligger nu töjd vid Grötökajen.

Kl. 11:00 var press och Lysekils Kommun inbjudna på en välkomstceremoni ombord på Nautica. Redan förra året var jag ombord på M/S Marina, men då kunde jag bara stanna en stund. I år fick jag möjligheten att vara med hela tiden. Dels på välkomstceremonin ombord, en rundtur på fartyget och sen avslutning med middag. Det var en mycket annorlunda och fantastisk upplevelse att få vara med om detta.

CI2A0043

En delegation från Lysekils kommun samlas på Grötökajen innan vi går ombord.

Det var Tor Carlsen som är VD för Lysekils Hamn, Klas-Göran Henriksson ordförande för Lysekils Hamn, Ellinor Jensen som är versamhetsutvecklare på Lysekils Hamn, Leif Schöndell som är Lysekils kommuns nya kommunchef, kommunalrådet Jan-Olof Johansson, Eva-Lotta Swahnberg som är ordförande i Havets Hus, och Kent Olsson f.d. ordförande i Lysekils Hamn och som har varit med att jobba med detta innan han lämnade över ordförandeposten till Klas-Göran Henriksson i juni i år.

CI2A0058
CI2A0061
CI2A0066

Vi samlas i ett rum och väntar på att kaptenen för kryssningsfartyget skall komma.

CI2A0065
CI2A0068
Kaptenen Giulio Ressa anländer och hälsar på alla och berättar att resan in till Lysekil gick helt felfritt.
CI2A0072
Tor Carlsen lämnar över en stor fin bukett med blommor till kaptenen.
CI2A0097
Tor Carlsen får en gåva av kaptenen Giulio Ressa.

Efter det är det dags för kommunalrådet Jan-Olof Johansson och överlämna Lysekils kommunvapen.

CI2A0107
CI2A0109
CI2A0112
CI2A0133
Kaptenen Giulio Ressa överlämnar en gåva till Jan-Olof.
CI2A0151
CI2A0158
Man blev också serverad lite smått och gott. Killen som serverade här pratade jag med en lång stund, och han frågade mig om några ord på svenska. Jag lärde honom ”Tack så mycket”, ”Hej” och ”Hej då”. Han skrattade gott.
CI2A0170
CI2A0187

Efter välkomstceremonin blev det en rundvisning. Här följer lite foton från den rundvisningen och man kan inte annat än bli imponerad av detta fartyg. Här får ni en exklusive rundvisning på M/S Nautica.

CI2A0194
CI2A0196
CI2A0201
CI2A0214
CI2A0216
CI2A0224
CI2A0226
En av värdinnorna som guidade oss runt på M/S Nautica.
CI2A0234
Det fanns mycket fina konstverk ombord. De var exklusivt utvalda av en person ombord på fartyget.
CI2A0239
Här kommer vi in till ”Polo Grill” som är en stor restaurang ombord på fartyget.
CI2A0243
CI2A0245
CI2A0251
CI2A0260
På väggen sitter lite olika stjärnor. Våran Ingrid Bergman finns på ett av fotona i restaurangen.
CI2A0263
Tjejen i rött och som var en av våra guider heter Bridgette Karl och är från USA. Hon har en bror som varit och spelat bandy i Sverige. Men för henne var det första gången hon var här.
CI2A0275
CI2A0280
Tor och Klas-Göran.
CI2A0287
CI2A0293
CI2A0299
CI2A0306
Här var dagens lunchrestaurang. Underbar service och fantastiskt god mat.
CI2A0310
CI2A0315
CI2A0319

M/S Nautica har elva däck. nio är gästdäck som man kan vistas på. Här är vi vid poolen på näst högsta däck.

CI2A0344
CI2A0348
CI2A0354
CI2A0358
CI2A0374
CI2A0391
Baren vid poolen.
CI2A0395
CI2A0392
Bridgette med Tor, Jan-Olof och Ellinor.
CI2A0416
Här är träningsrummet på kryssningsfartyget.
CI2A0433
CI2A0438
CI2A0442
Nu är vi inne i spaavdelningen.
CI2A0488
CI2A0502
CI2A0505
Man kunde putta på övre deck.
CI2A0511
CI2A0513
CI2A0516
CI2A0585
CI2A0589
CI2A0594
Här kommer vi in i casinot på M/S Nautica.
CI2A0609
CI2A0622
CI2A0631-2
Efter det så blev det en härlig lunch ombord.
CI2A0643

Efter lunchen så var det dags att lämna M/S Nautica.

CI2A0647
CI2A0653
På kajen på Grötö fanns det ett tält där det såldes souvenirer. Det var Lysekils Viking Hockey som hade hand om detta. Dan och Lena Hägglund skötte försäljningen på kajen.

Det blev verkligen en fin stund på M/S Nautica denna sommardag i augusti. Jag hörde att det varit mycket folk i Lysekil som var från båten. Detta var ett mycket trevligt inslag i Lysekil. Det ryktas redan om att det kommer att komma mer kryssningsfartyg nästa år. Vi får väl hoppas att dessa ryktena är sanna.

MS Nautica lägger till i Lysekil
Jag på M/S Nautica. Foto: Andreas Carlsson.