Lysekils kommun ligger nu i startgroparna för att bygga den tredje centrumlekplatsen i kommunen. Peter Lagrell AB gör markarbetet, monterar lekutrustningen och sätter upp staketet runt området i Brastad där den tredje lekplatsen byggs.

Lysekils kommun ligger nu i startgroparna för att bygga den tredje så kallade tema/centrumlekplatsen i kommunen. I Grundsund på Skaftö invigdes en ny lekplats i juni 2018, med tema ”Djuphav”. Lekplatsen i Lysekils stadspark invigdes i juni 2019 och har tema Blommor, ”Fjärilar och bin”.

Landskapsarkitekt Sara Chronvall, på enheten för park och gata i Lysekils kommun, har haft i uppdrag att rita och gestalta de nya lekplatserna i kommunen men det har varit många inblandade i byggnationerna. Bland annat har Håkan Smedja och Naturvårdslaget som platsbyggt många av detaljerna med lokalt virke.

CI2A8314.JPG

 

Första spadtaget kommer att tas i Brastad för en ny centrumlekplats.

Nu är det dags att ta det första spadtaget för centrumlekplatsen i Nyströms park i Brastad. Den nya lekplatsens tema blir ”Djur och Lantbruk ” berättar Sara Chronvall på Lysekils kommun när vi besöker Nyströms park i Brastad.

På den nya lekplatsen kommer det att finnas gungor, sandlåda, tipikojor, rutschkana, en liten grävskopa, klätterlek, hinderbanelek och en karusell. Det kommer även att finnas ett picknickbord, hammock, och papperskorgar på platsen.

Sara tillägger också att på den del av Nyströms park som äldre från Stångenäshemmet brukar besöka blir den en mindre fontän med en vattentrappa. Lekplatsen kommer också att ljussättas så att den blir en vacker blickpunkt i centrum under kvällstid.

Skärmklipp1.PNG

Foto tecknat från företaget Cado som producerar några av lekredskapen.

 

Elever har tagit fram temat.

Stångenässkolans elever har i samarbete med Lysekil kommun tagit fram temat till centrumlekplatsen i Brastad.

2.jpg

4.jpg

 

Lekplatsen kommer att placeras i Nyströms park.

Lekplatsen är placerad i Nyströms park av flera olika anledningar. Den ska synas från centrum och locka passerande att stanna till i Brastad och för att stärka handeln i Brastad centrum. Besökare kommer så klart bli törstiga och hungriga när de lekt och går då kanske upp och handlar i centrum.

Det är bra att den ligger nära Stångenäshemmet och på så vis kan bli en mötesplats för unga och gamla. Den kommer att locka invånare från andra delar av kommunen att upptäcka Brastad.

Lekplatsen kommer inte att ”tillhöra” något bostadsområde utan bli en central samlingsplats från olika områden i Brastad, och andra delar av kommunen. Runt lekplatsen kommer ett vackert smidesjärnliknande staket så att barnen kommer kunna leka tryggt.

CI2A8303
Sara Chronvall visar var lekplatsen kommer att placeras i Nyströms park.

 

Håkan Smedja på Naturvårdslaget är en viktig del i detta berättar Sara Chronvall. Det var han som gjorde alla handbyggda ekdetaljer i stadsparkens lekplats, såsom exempelvis sandlådan och kubbsargen.

Peter Lagrell AB gör markarbetet, monterar lekutrustningen och sätter upp staketet runt området. Helab kommer att göra ljusinstallationerna tillsammans med Leva i Lysekil. Frida Almqvist på ÅF Light står för ljusdesignen.

CI2A8375-2
Från vänster Peter Lagrell, Linus Berthold och Carina Karlsson på Peter Lagrell AB. 

 

När invigningen blir är inte riktigt klart ännu, men på Lysekils kommuns hemsida, Facebook eller Instagram kommer det att finnas info om när det blir invigning.

På lördag den 1:a juni invigs nya lekplatsen i Lysekils stadspark.

På lördag den 1:a juni invigs den nya lekplatsen i Lysekils stadspark. Det är Lysekils kommun, avdelningen Mark och Gata, som ansvarat för utbyggnaden av lekplatsen. Arbetet startade i början på 2019 och det har varit många olika aktörer inblandade, bland annat med ansvar för markarbeten, lekredskapen, ljussättning, elarbeten, pilflätning, plantering med flera.

CI2A5100.jpg

Peter Lagrell AB har haft hand om markarbetena. Jag har under tiden som arbetet pågått fotograferat då och då. Jag är djupt imponerad över vilken fin lekplats det blivit. Barn från förskolor och särskola har varit delaktiga i planeringen. De har berättat vilken typ av lekredskap de ville ha. De har även sagt att de inte ville ha sand i skorna, nu ligger det flis under lekredskapen i stället för sand. Lekplatsen har ett utvecklande tema – Blommor, fjärilar och bin.

CI2A0002.jpg

IMG_4675.jpg

CI2A0014.jpg

CI2A0016.jpg

CI2A0032.jpg
Oscar Jarnedal och Linus Berthold visar ritningen på nya lekplatsen i stadsparken.

CI2A0037.jpg

CI2A0040.jpg

CI2A0659.jpg

CI2A0673.jpg

CI2A0676.jpg

CI2A0680.jpg
Tobias Olofsson och Oscar Jarnedal inspekterar lekutrustningen.

CI2A0681.jpg

CI2A5100.jpg

Jag tog kontakt med Peter Lagrell på Peter Lagrell AB som har varit ansvarig för markarbetena på lekplatsen i Lysekils stadspark. Peter berättar att han är enastående nöjd med vad hans personal har åstadkommit.

CI2A5119.jpg
Oscar Jarnedal, Rolf Olsson och Peter Lagrell.

Peter Lagrell AB har skapat en ny lekplats. 

Peter Lagrell berättar att på uppdrag av Lysekils kommun har de tagit bort den gamla lekplatsen, dränerat området och fyllt upp med nytt material. De har även monterat den nya lekutrustningen. De har gjort grusgångar som är handikappanpassande och fyllt på med flismaterial.

CI2A5146.jpg

CI2A5145.jpg

CI2A5105.jpg

CI2A5106.jpg

Peter berättar vidare att det har varit ett mycket bra samarbete med Mark och Gata, Leva, Hamnreturen, Helab, Pil och anläggning  m.m. Den som skapat ritningarna är landskapsarkitekt Sara Chronvall på Lysekils kommun. Det har varit många som varit inblandade, men samtidigt har alla frågor under byggets gång löst sig på ett mycket bra sätt.

CI2A5136.jpg

CI2A5142.jpg

CI2A5129.jpg

Fallskydd. 

För er som funderat på flisen som ligger på lekplatsen, så är det fallskydd. Fallskyddet är 40 centimeter djupt över hela området. Peter berättar att när man monterar sakerna på lekplatsen så finns det också ett visst säkerhetsavstånd som de tagit hänsyn till.

Peter berömer sammarbetet med Lysekils kommun, och företaget kommer att finnas på plats vid invigningen den 1 juni. Det kom fyra trailar med lekredskap, 90 kubik träflis finns på lekplatsen och 9 kubik betong har används för att säkerhetställa alla byggnader.

CI2A5101.jpg

CI2A5155.jpg