Idag sattes den gamla pissoaren åter på plats i Norra hamnen i Lysekil

Det har gått ett antal år sedan den gamla pissoaren i Norra hamnen i Lysekil togs bort. 2008 började jobbet med att göra om Norra hamnen och då togs pissoaren bort. Samtidigt var den i ett mycket dåligt skick och Lysekils kommun tog kontakt med Z-metallform och Cai Zetterström som är metallrestaurator i Stockholm och specialist på renovering av metallföremål och speciellt gjutjärnsobjekt.

Detta uttalande om rekommendationer fick Lysekils kommun av Cai Zetterström

Cai Zetterström gjorde en bedömning att färgskikten är slitna och flagnar partiellt av. Korrosionsangrepp uppträder allmänt, men i huvudsak i anslutning till själva urineringsområdet, där förekomst av så kallad gravrost var synnerligen omfattande.

Angreppen har frätt hårt på gjutjärnet och reducerat dess tjocklek avsevärt. Sprickbildningar och direkta materialbrott har uppstått i anslutning till dessa ytor, och behöver åtgärdas för att överhuvudtaget möjliggöra en återmontering på plats i hamnen.

Konstruktionen är vidare utan deformationsskador eller helt saknade delar. Skador på densamma handlar om stukade och slitna bultar, brott på en plåtdetalj, avdelningsskärmen vid kissrännan och två infästningställen mot marken. Objektet upplevs i nuläget mycket sjaskigt och nergånget, och kräver restaureringsåtgärd för att överleva som ett historiskt viktigt inslag, i Lysekils Norra hamn.

Efter besiktning och utvärdering kom Cai sedan med följande åtgärdsprogram som de följt med hjälp av Cai och hans firma.

Föreslagna åtgärder

Demontering och transport till Cai´s ateljé´. Svetsning av brustna detaljer, eventuellt. nygjutning av oreparerbara delar. Kontroll och byte av bultar, omgängning av fästhål. Förstärkning av skiljehål, då densamma är mycket tunn i materialet. Blästring av olevinsand till kvalitet Sa, 2,5. Avfettning med aceton. Grundfärgsmålning,
mellanfärgsmålning, och täckfärgsmålning. Packning.

Legat i Lysekils kommuns förråd i Dalskogen

Efter restaureringen så fraktades den tillbaka till Lysekil och har sedan dess legat i Lysekils kommuns förråd i Dalskogen. 2017 skickade jag ett medborgarförslag på pissoaren skulle sättas tillbaka igen. Den 29 april i år tog Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att den skulle sättas tillbaka på sin gamla plats i Norra hamnen.

Vida känd

Pissoaren som stod i Norra hamnen är vida känd då den bland annat var med i en bok som Thorsten Sigfridsson skrev ”Pissoaren en byggnad för män”, som en gång i tiden var fastighetschef på Lysekils Kommun. När Diggiloo var här i Lysekil 2012 så blev Thorsten intervjuad av Lotta Bromé på Gullmarsvallen om pissekuren.

När Måns Zelmerlöw var i Lysekil på Preems gratiskonserter 2014, så pratade han också om den berömda pissekuren när han uppträdde på Havsbadsparkens scen i Lysekil. 2021 har den varit med både i Västnytt, Landet runt, P4 Väst, Lysekilsposten och Bohusläningen med mera. 

Gullmarsgymnasiets industri- och byggprogram satte ihop pissoaren

Daniel Gustavsson på Lysekils kommun tog kontakt med Gullmarsgymnasiet för ett samarbete för att få hjälp med att montera ihop pissoaren. Den 6 oktober började Tomas Olsson lärare på Gullmarsgymnasiets industriprogram och eleverna Rebecca Ralbring, Cornelia Vangenmo, Lisa Carlsson och Ella Reijs som går andra året på Gullmarsgymnasiets industri- och byggprogram att sätta ihop den gamla pissoaren.


Förberedande markarbete i Norra hamnen

Sedan började Lysekils kommun, undersökningen av platsen så att inga hinder fanns för placeringen av pissoaren. Efter det så startade markarbetet för att pissoaren skulle komma på plats. Eleverna på bygg- och industriprogrammet har varit delaktiga i hela processen från ihopmontering till utsättning på plats.

Västtransport AB transporterade pissoaren från Lysekils kommuns förråd och placerade den i Norra Hamnen.

Elever på bygg- och industriprogrammet med lärarna Magnus Bäck och Tomas Olsson från Gullmarsgymnasiet.

Pissoaren kommer att gjutas fast, förseglas och ses som ett kulturmonument från förr, den kommer kompletteras med belysning och en skylt som berättar om dess historia.

Den gamla renoverade pissekuren har satts ihop av elever på Gullmarsgymnasiets industri- och byggprogram och skall nu åter på plats i norra Hamnen

Det har jobbats för fullt uppe i Lysekils kommuns lokaler vid Dalskogen med att montera ihop den gamla pissoaren från 1926. Det var Daniel Gustavsson på Lysekils kommun som tog kontakt med Gullmarsgymnasiet för ett samarbete för att få hjälp med att montera ihop pissoaren.

Monterades ihop i Lysekils kommuns lokaler vid Dalskogen

I förra veckan på onsdagen den 6 oktober började Tomas Olsson lärare på Gullmarsgymnasiets industriprogram och eleverna Rebecca Ralbring, Cornelia Vangenmo, Lisa Carlsson och Ella Reijs som går andra året på Gullmarsgymnasiets industri- och byggprogram att sätta ihop den gamla pissoaren. Tomas berättar att detta är ett spännande projekt och att eleverna tycker att det är mycket intressant att få montera ihop den.

Fr. vänster Lisa Carlsson, Ella Reijs, Tomas Olsson, Rebecca Ralbring och Cornelia Vangenmo

Daniel Gustavsson och Tomas Olsson

Tomas Olsson jobbar med pissekuren

Skall sättas upp i Norra Hamnen

Ett besluts togs innan sommaren av Samhällsbyggnadsförvaltningen att den skall sättas ihop och sättas på plats vid Norra Hamnen i Lysekil. Pissoaren kommer inte att vara öppen utan den kommer att stängas och visas upp som ett kulturföremål.

Stort intresse för pissoaren

Pissoaren har ett mycket stort intresse och i somras blev jag kontaktad av både SVT och tidningsmedia där de frågade mig om pissoaren och det känns att den har ett stort värde för turism, och om inte annat för det stora mediala intresset det var för denna gamla pissoar när mitt medborgarförslag kom upp igen. Både Västnytt och Landet runt hade med ett inslag om pissekuren i tv. Pissoaren är totalrenoverad sedan ett antal år sedan och har nu satts ihop av elever på Gullmarsgymnasiets industri- och byggprogram.

Kommer den gamla pissoaren i Lysekil som nu är renoverad att ha en plats i Lysekils kommun i framtiden?

Kommer den gamla pissoaren i Lysekil som nu är renoverad att ha en plats i Lysekil i framtiden? Det var min stora fråga som jag ställde till olika politiker här i Lysekil.

Norra hamnen 007
Pissoaren i Norra hamnen.

Pissoaren som stod i Norra hamnen är vida känd då den bl.a var med i en bok som Thorsten Sigfridsson skrev som en gång i tiden var fastighetschef på Lysekils Kommun. När Diggiloo var här i Lysekil 2012 så blev Thorsten intervjuad av Lotta Bromé på Gullmarsvallen om pissekuren. När Måns Zelmerlöw var här i somras så pratade han också om den berömda pissekuren när han uppträdde vid Havsbadsparkens scen i Lysekil. Frågan är då. Var är den och hur mår den.

Jag tog kontakt med nuvarande fastighetschef Jan Larsson på Lysekils Kommun som tog sig tid och berättade vad som hänt med kuren sedan den togs bort från Norra hamnen.

Historik

Lite historik. Det var många fiskare som låg vid bryggorna i Norra hamnen på 20-talet och någon eller några fiskare skrev till kommunen att det fanns ett behov att att bygga en toalett eller urinoar vid bryggan.

1926 göts de delarna till det som skulle bli den omtalade pissoaren i Lysekil. Priset för inköpet av kuren var då 750:-. Vid invigningen på 1920-talet talade stadsfullmäktige ordförande och en mässingsoktett spelade brunnsmusik.

Ann-Charlotte Strömwall berättar att hon känner till den mycket väl.

Den är ett kulturmonement för Lysekil tycker hon, något att ta vara på. När hon var liten fanns ett litet tullkontor på bortre kajen, där jobbade hennes pappa ibland på vakt. Han var tullare i Lysekil. Som liten såg hon den fina gröna pissoarskärmen från vakthusfönstret. 

M/S Soten lade till vid kajen och de var där och mötte deras mormor och morfar som kom med Soten från Smögen, eller också var de med pappa och hämtade en margarinlåda som mormor skickat med Soten till dem.

Hon berättar vidare att pappan tog lådan bakpå cykeln, och lådan var full av hemsydda dock-kläder, godis och annat smått och gott. De gick förbi den gröna pissekuren och var sugna på att få gå in där och kolla, men det fick de inte avslutar Ann-Charlotte med.

Norra hamnen 012


2008 togs pissoaren bort

2008 började jobbet med att göra om Norra hamnen och då togs pissoaren bort. I samband med detta så byggdes det en ny strandpromenad och en gångväg med tillhörande cykelväg. Sedan 1920 talet har kuren funnits där men då kommunen planerade om området togs pissekuren bort.

IMG_2546

 Så här ser det ut på platsen idag.

Vidare så tog Lysekils Kommun kontakt med Zmetallform och Cai Zetterström som är metallrestaurator i Stockholm och specialist på renovering av metallföremål och speciellt gjutjärnsobjekt.

Detta uttalande rekommendationer fick Kommunen av Cai Zetterström:

Cai Zetterström gjorde en bedömning att färgskikten är slitna och flagnar partiellt av. Korrosionsangrepp uppträder allmänt, men i huvudsak i anslutning till själva urineringsområdet, där förekomst av så kallad gravrost är synnerligen omfattande.

Angreppen har frätt hårt på gjutjärnet och reducerat dess tjocklek avsevärt. Sprickbildningar och direkta materialbrott har uppstått i anslutning till dessa ytor, och behöver åtgärdas för att överhuvudtaget möjliggöra en återmontering på plats i hamnen.

Konstruktionen är vidare utan deformationsskador eller helt saknade delar. Skador på densamma handlar om stukade och slitna bultar, brott på en plåtdetalj, avdelningsskärmen vid kissrännan och två infästningställen mot  marken. Objektet upplevs i nuläget mycket sjaskigt och nergånget, och kräver restaureringsåtgärd för att överleva som ett historiskt viktigt inslag, i Lysekils Norra hamn.

Efter besiktning och utvärdering kom Cai sedan med följande åtgärdsprogram som de följt med hjälp av Cai och hans firma.

Foto: Cai Zetterström.

Förslagna åtgärder

Demontering och transport till Cai´s ateljé´. Svetsning av brustna detaljer, ev. nygjutning av oreparerbara delar. Kontroll och byte av bultar, omgängning av fästhål. Förstärkning av skiljehål, då densamma är mycket tunn i materialet. Blästring av olevinsand till kvalitet Sa, 2,5. Avfettning med aceton. Grundfärgsmålning, mellanfärgsmålning, och täckfärgsmålning. Packning.

mobil 095
Foto: Cai Zetterström.
mobil 107
Foto: Cai Zetterström.
mobil 115
Foto: Cai Zetterström.

Efter att de är klara så sätts den ihop och en film spelas in när den är ihopbyggd.

Sedan packas den och skickas till Lysekil och där ligger den idag.

Renoverad 005
Renoverad 010 (1)Jag var och tittade till den och det är meningen att den skall sättas ihop i ställningen. Jag frågade fastighetschef Jan Larsson om han vet när den kommer att sättas upp. Han vet inte det när det blir eller om det kommer att bli så. På informationen jag fick av Jan står det att ”kuren kommer att sättas tillbaka som ett nyrenoverat kulturföremål i Norra hamnen i Lysekil. Hopsättningen och utsättning av kuren sker i ett samarbetsprojekt mellan Leva i Lysekils AB, Hallmek AB och Lysekils Kommun”.

Tar kontakt med politiker


Nu tar jag kontakt med olika politiker i Lysekil och frågar om de överhuvudtaget känner till våran kända pissoar och när de tror den kommer tillbaka till Norra hamnen. 2008 togs den bort och idag 2014 är den ännu inte tillbaka, vad har hänt?

Jag fick en del svar av de politiker som jag mejlat. De flesta visste om att den funnits men visste inte om vad som hänt eller vad den var. De flesta som svarade tyckte att den skulle ställas tillbaka så snart som möjligt. Någon tyckte att den skulle återinvigas med pompa och ståt. Hur det blir med återställningen av pissoaren vet inte jag idag. Men hoppas få svar av de som bestämmer i Lysekil vad de har tänkt sig skall hända med den.

Jag var även i kontakt med Terje Fredh och han berättar att det finns en artikel när de provkissar pissoaren, men den har jag inte lyckats att få tag på.

När jag la ut detta reportaget så fick man rösta om man ville att den skulle ställas tillbaka. Resultatet blev 98 % för att den skulle tillbaka.

Stort tack till Jan Larsson och Cai Zetterström för foto och Åke Lundh på Hallmek för film.