Internationella dagen för biologisk mångfald uppmärksammas på Havets Hus

Den 22 maj är det dags för den internationella dagen för biologisk mångfald. Detta uppmärksammas i akvariet på Havets Hus genom att vi lyfter fram våra bevarandeprojekt och framför allt att vi nu för första gången försett våra småfläckiga rödhajar med sändare, inför hajsläppet den 28 juni.Biologisk mångfald handlar om mångfalden och variation inom och mellan arter och ekosystem. Den gör att naturen kan anpassa sig och ger oss sådant vi behöver för att leva, såsom mat och ren luft. Idag är biologisk mångfald en av de planetära gränser som människan överskridit mest och krafttag behövs för att vända utvecklingen. Exempelvis har en tredjedel av alla korallrev försvunnit och ca 90% av världens fiskbestånd är fiskade till sin gräns.

Globalt sett har dessa faktorer störst påverkan på naturen:

1. Land- och havsanvändning. Exempelvis skogsavverkning, gruvbrytning och oljeborrning.

2. Direktexploatering av djur och växter. Exempelvis jakt och fiske.

3. Klimatförändringar.

4. Utsläpp. Exempelvis från industrier och fordon.

5. Främmande arter som sprider sig till nya områden och slår ut andra arter.

Havets Hus bevarandeprojekt

Under maj har vi försett de småfläckiga rödhajar som ska släppas ut den 28 juni med sändare. Hur det gått till och varför detta är viktigt är något vi kommer att prata om under guidens val den 22:a maj.

Foto: Havets Hus

Dagsprogram den 22:a maj 2022

Tid     Aktivitet

11.30 Dagens matning

13:00 Guidens val, om sändarförsedda hajar

14:00 Visste du att…

Reservation för ändringar

Programmet genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Om- och tillbyggnationen på Havets Hus fortsätter. Här kommer lite nya foton.

Den 3:e september startade om- och tillbyggnationen på Havets Hus i Lysekil. Havets Hus kommer att bli 20% större från 1600 m2 till 1900 m2. Jag följer händelseutecklingen på Havets Hus. Under här kommer lite nya foton från ombyggnationen.

Även om Havets Hus har stängt, så firades Lucia med att de släppte ut 6 stycken småfläckiga rödhajar i havet, efter de har vuxit upp de senaste 3 åren här på Havets Hus i Lysekil.
Läs mer om projektet här:
http://www.havetshus.se/akvariet/bevarande/hajslappet-2017

IMG_2811-2.jpg

Här kan ni läsa om hajsläppet som var i somras som lockar väldigt mycket folk. Hajsläpp sommaren 2018. 

 

IMG_3884.jpg

 

P1000036.jpg

Det pågår mycket markarbeten på utsidan av Havets Hus. Men varje vecka ser man hur det utvecklas.

P1000038.jpg

IMG_4061.JPG
Foto: Havets Hus.

P1000039.jpg

P1000300.jpg

P1000302.jpg

P1000041.jpg

P1000303.jpg

P1000304.jpg

P1000307.jpg

Även inomhus byggs det om, och det är spännande att följa utvecklingen av ombyggnaden av Havets Hus.

IMG_4058.JPG
Foto: Havets Hus.

IMG_4060 (1).JPG
Foto: Havets Hus.

IMG_4054.JPG
Foto: Havets Hus.

IMG_4056.JPG
Foto: Havets Hus.

Fortsättning följer. Under här ligger det en länk till Havets Hus i Lysekil.

Havets Hus

 

Det blev succé; en hummer lockade stor publik och medialt intresse på Havets Hus i Lysekil.

Det gick ut ett pressmeddelande med texten:

Det var yrkesfiskaren Göran Larsson från Hunnebostrand som fick den ovanliga fångsten. Göran som aldrig tidigare sett en liknande hummer, under hela sitt verksamma liv till sjöss, kontaktade Havets Hus i Lysekil om fyndet.

Havets Hus som fått in många ovanliga humrar genom åren, har heller aldrig sett en liknande hummer.

Vad är då en calico-färgad hummer?

Det är enkelt uttryckt en hummer med en ”leopardtecknad” trefärgad fläckvis färgteckning, som förmodligen är genetisk betingat.

Europeisk hummer med Calico-färgat skal är ett extremt ovanligt fynd, både i svenska och utlänska vatten. Enligt hummerinstitutet i Maine är det cirka en på trettio miljoner humrar som är calico-färgade, dock gäller detta den amerikanska hummern i amerikanska vatten.

Vad gäller den europeiska hummern i svenska vatten har varit svårt att utvärdera hur ovanlig den är. Efter mycket efterforskning, kan vi konstatera att en hummer med calico-färgat skal, har förmodligen hittats en gång i början av nittio-talet, enligt Matz Berggren på Sven Lovén center för marin forskning.

Den typiska färgen av en europeisk hummer är svart/marinblå och med en orange eller gulaktig kant. Den röda färgen orsakas av ett pigment i skalet som kallas astaxanthin, medan den blå färgen orsakas av pigmentet crustacyanin. Crustacyanin (blått pigment) försvinner vid kokning, medan astaxanthin stannar, det är därför kokt hummer är röd.

Den sensationellt ovanliga och vackra hummern finns nu att beskåda på Havets Hus i Lysekil.

CI2A4614.jpg

Jag kontaktade akvarietekniker Roger Jansson på Havets Hus och frågade hur det gått efter att pressmeddelandet skickats ut?

-Det kom folk från Malmö som skulle besöka Göteborg, men som hörde på radion om hummern och som passade på att besöka Havets Hus här i Lysekil. TT Nyhetsbyrån berättade om det och även flera av tidningarna i Sverige. Det stod även på Text-TV. Även radion kom och besökte Havets Hus. Havets Hus Facebooksida fick massor av besök och delningar utöver det vanliga. Roger Jansson fick dagens bild i Aftonbladet med fotot på hummern.

 

CI2A4463

Jag frågar Roger om olika humrar är färgmässigt, finns det vita humrar?

-Den vita hummern är den mest sällsynta hummern som finns. I Main i USA är det stort med hummer. De har Lobster Institute/University of Maine. Där finns lite statistik om olika färger på humrar. Calico-färgad och gul hummer är en på 30 miljoner enligt Main. Sist på listan kommer den vita hummern. Det finns även en färglistning till och det är två olika färger om du delar hummern på mitten. Ena sidan kan t.ex. vara blå och den andra kan vara svart. Det kallas för en siamesisk tvilling. Det är två individer i samma kropp.

CI2A6185.jpg
Akvarietekniker Roger Jansson i samlingssalen blågyltan.

I samband när jag besökte Havets Hus var Annelie Hilvarsson från Havsfiskelaboratoriet på besök och märkte upp småfläckiga rödhajar. Annelie är forskningsassistent på Havsfiskelaboratoriet SLU. Hon jobbar med lite olika saker. Märkning av torsk är ett av de projekten Annelie jobbar med. Hon är även med ute med Havsfiskelaboratoriets båtar för provtagning.

CI2A6091.jpg
Annelie Hilvarsson.

CI2A6092.jpg

Jag träffade även Martin Stjernstedt som jobbar på Havets Hus som pedagog och marinbiolog. Jag frågade Martin varför de märker hajarna?

-Det är en art som varit ganska hotad. Vi släpper ut hajar för att restaurera populationen och för att veta om det fungerar eller inte så måste vi tagga dem. Idag har vi taggat 25 stycken hajar. Vi har även tagit vikt, längd och könsbestämt dem.

CI2A6098.jpg
Martin Stjernstedt.

Kommer ni att släppa ut hajar mer än en gång i år?

-Eftersom vi har så många hajar nu, så kan det tänkas att vi gör ett släpp lite tidigare. Men hajsläppet den 7:e augusti under Västerhavsveckan kommer att bli av som vanligt.

CI2A6111.jpg
Martin släpper tillbaka hajarna efter märkningen.

80 stycken småfläckiga rödhajar har släppts ut under 10 år och Martin berättar att det har blivit en ökning av återhämtningen av småfläckig rödhaj. Martin visar även två stycken knaggrockor. Det är svårare att föda upp knaggrockor för de flesta äggen klarar sig inte. De har även två stycken knaggrockor ute i ett akvarie så att besökarna kan se dem.

Fr.o.m. 10 februari öppnar Havets Hus upp dagligen och då kommer de att visa en utställning om bläckfiskar. Redan nu i helgen kan ni besöka Havets Hus i Lysekil.

CI2A6155.jpg