Fiskebäckskilsparken

Fiskebäckskilsparken 13

Fiskebäckskilsparken. Foto: Stig Alexandersson.

Här kommer en liten historia om den lilla festplatsen som låg på den lilla ön, men som lockade massor folk till Skaftö. Det hela började med att jag hittade en pärm hos min pappa som avled i april 2012 där det stod ”Bohusfestivalen”. Det var det jag ville skriva om, men under resan gång så växte intresset för detta fantastiska ställe i lilla Fiskebäckskil.

Det har varit en lång resa. Från det att man satt som ung kille och lyssnade på alla dessa dansband och träffade Hagge Geigert, Lasse Berghagen, Steen Priwin, Rolf Bengtsson och Anders Gernandt som dessutom tillbringade somrarna på Skaftö och inte minst Ulf Elfving som jag för bara några veckor sedan hade kontakt med.

Här kommer historien om dansbanan som lockade artister från hela Sverige och även en kille som hette Bill Haley som uppträdde i Fiskebäckskil den 11 juli 1969. Hagge Geigert hade ett uppslag i GP som hette ”Hagges Tyckeri” och gjorde en fantastisk reklam för Bohusfestivalen i tidningen GP.

Bill Halley 69
Bill Haley i Fiskebäckskilsparken den 11 juli 1969. Foto: Jan-Gunnar Alexandersson

 

Jag har ringt, mailat, lagt ut frågor på nätet, varit och besökt ”Bohusläns Föreningsarkiv” som jag samtidigt redan nu vill ge en stor eloge till. En speciell eloge vill jag ge till Elisabeth Sandberg på detta arkiv som hjälpte mig att hitta rätt datum till när allt började.

Vill också ge ett stort tack till Gösta Alexandersson som jag pratat med mycket. Gösta har fixat många av bilderna och mycket annat som kommer att synas lite längre fram här på sidan. Fick ett mail från Stig Alexandersson son Johan. Stig var han som byggde taket på Fiskebäckskilsparken och var också en eldsjäl när det gällde parken. Stigs son Johan skickade ett mail med bilder från parken och det var riktigt roligt att se dessa och de ligger nu ute på sidan. Skickar även ett stort tack till Jan-Gunnar Alexandersson som också var inblandad i Fiskebäckskilsparken, och som fixat massor av foton som han tagit under årens gång.

Ett stort tack också till Rolf Bagge som hjälpte mig att hitta lite info om parken. Det var många eldsjälar inblandade i Fiskebäckskilsparken. Här kommer historien om Folkets Park som låg i det lilla samhället Fiskebäckskil på Skaftö. Skaftö var verkligen en ö för att ta sig till Skaftö så var den enda möjligheten att åka färja eller passagerarbåt. Den 28 maj 1974 invigs Skaftöbron så det blir mycket lättare och snabbare att ta sig till och från Skaftö.

Dansbanan 1

Fiskebäckskilsparken byggdes 1934

Den 4 oktober 1925 bildades Östersidans Gymnastik & Idrottsklubb det var väl det som var upprinnelsen till att Skaftö Gymnastikförening bildades 13/12 1937. Fiskebäckskilsparken byggdes troligtvis 1934 och innan den byggdes fanns det en dansbana i Bökevik . Enligt en artikel i Bohusläningen 1999 så var det Stig Kilenstam, Sture Dahlqvist, Allan Haraldsson, Gustav Englund och Evert Karnrup som byggde dansbanan. 1939 köpte Östersidans Gymnastik & Idrottsklubb dansbanan och 1941 hyrde Skaftö Goif parken av Östersidans idrottsförening. Den 31 maj 1941 undertecknades ett kontrakt mellan Östersidan och Skaftö Goif där det står:

Vi Undertecknade, å allmänt sammanträde inom Östersidans Gymnastik & Idrottsklubb kommitterade, Bortarrendera härmed till Skaftö Gymnastik & Idrottsförening vår tillhöriga dansbana med därtill hörande inhägnad festplats belägen inom Fiskebäckskils Kommun.

1. Arrendetiden bestämmes fr.o.m. den 1 juni t.o.m. den 1 sept 1941.

2. Arrendatorerna mottaga egendomen i det skick, den vid tillträdet befinnes och åligger det dem, att väl sköta densamma och väl underhålla byggnader och stängsel.

3. Arrendatorerna förbinda sig att på egen bekostnad pålägga papp på den inom festplatsen befintliga kioskens tak. 4. I arrendeavgift betala arrendatorerna för ovannämnda tid med 300:- skulle nettoöverskottet på arrangerade fester överstiga detta belopp, förbinda sig arrendatorerna betala ytterligare en avgift på 25:- 5.

Arrendesumman erlägges avbetalningsvis den siste i varje månad och skall till fullo vara inbetald 1 sept. 1941 skulle eventuellt nöjesförbud under säsongen bliva föreskrivet betala arrendatorerna enbart en garantisumma med 100: -kronor. Arrendatorerna äga rätt ev. uthyra festplatsen till annan ideell förening. Av detta kontrakt är tvenne lika lydande exemplar upprättade och utväxlade. Östersidan den 31 Maj 1941. Underskrift av Skaftö Goif: John Johansson & Hjalmar Johansson. Östersidans Goif: Gunnar Martinsson & Sven Säfström plus en till. Bevittnade av John Niklasson.

840 personer vid invigningen av parken

Vid invigningen av parken hade det varit 840 personer och biljetten kostade 50 öre och ville man dansa så fick man köpa en dansbiljett och det kostade 10 öre extra. Vid den här tiden fanns det inget tak på dansbanan och orkestrarna stod mitt på dansgolvet och blåste det så försvann ljudet när man dansade på ena sidan. Bland de orkestrar som uppträdde var bl.a. Sylves Kapell, Widdes Kapell, Roy Svensson, Skärgårdskapellet och syskonen Hägg m.m.

Parken såldes till Skaftö GOIF den 17/5 1942

Den 17 maj 1942 undertecknades ett köpekontrakt mellan Östersidan GOIF och Skaftö GOIF. Köpekontraktet är uppdelat i 5 punkter. Så här står det: Östersidans Gymn. Och Idrottsklubb upplåter och försäljer härmed vår ägandes å Fiskebäckskil belägna dansbana (Fiskebäckskils Festplats) till Skaftö Gymnastik och Idrottsförening mot en oss emellan överenskommen köpesumma stor Kronor: ELVAHUNDRA (1.100:- ) att av köparen på följande villkor likvideras: 1. Under juli månad 1942 inbetalas till säljaren kontant Kronor FEMHUNDRAFEMTIO (550:-). 2. Såsom slutlikvid skall under juli månad 1943 inbetalas lika belopp Kronor FEMHUNDRAFEMTIO (550:- ) för vilken summa herrar Allan Samuelsson och Karl Jacobsson gå i borgen såsom för egen skuld enligt nedstående borgensförbindelse. 3. Under år 1942 till markägaren utgående arrende betalas av köparen. 4. Med denna försäljning överlåter säljaren samtliga nu inom ovannämnda festplats befintliga och oss tillhöriga inventarier. 5. Vad säljaren sålunda enligt ovanstående försålt och förbundit sig är å ömse sidor bindande förutsatt att ovannämnda förbindelser infrias. Tillträdesrätt till ovannämnda festplats tillkommer genast köparen efter undertecknandet av denna överenskommelse.

Köpare som undertecknat avtalet är Karl Jacobsson och Allan Samuelsson. Säljare som undertecknat avtalet är Sven Säfström och Evert Hansson. För vad vi ovannämnda borgenärer åtagit oss att såsom säkerhet för förenämnda köp infria gå vi samtliga i borgen en för alla, alla för en. Skaftö den 17/5 1942. Allan Samuelsson och Karls Jacobsson. Förestående egenhändiga namnteckningar bevittnas av oss på en gång närvarande vittnen: Hjalmar Johansson och Stig Holmberg.

Fiskebäckskilsparken ingång

Fick en bild från Mona Svensson i Lysekil. Vet ej vilket årtal detta är, men man ser att det är på vintern och det finns inget tak på dansbanan. Detta var entrén till området.


Jag hittade dessa anteckningarna

Vidare har jag gått igenom olika böcker och hittat lite små anteckningar som bl.a. innehåller detta.

20 januari 1942. Inträde till dansbanan beslöts till 75 öre och 15 öre för en dansbiljett. Festkommittén äger rätt att ändra priserna om det behövs.

Allan Samuelsson utsågs till att söka handelsrättigheter för dansbanan.

2 maj 1943. Inköp av ljus till festplatsen 530:-. Nu blev det ström vid dansbanan.

25 mars 1944. Mötet godkände festkommitténs förslag att bygga en serveringsterass samt ny kiosk vid Fiskebäckskils dansbana.

14 april 1946. Mötet beslutade att använda Ernst Fjällman och Stig Holmberg till ordningsvakter vid festplatsen sommaren 1946.

Landsfiskalen i Orust utfärdade tillståndsbevis till John-Henrik Gren för offentlig revytillställning med dans med Spelmansflickorna med Anna Öst torsdagen den 6 juli 1950.

Snoddas var på besök.

På 50-talet var även Snoddas och uppträdde i Fiskebäckskilsparken. Jag fick ett samtal från Rosa Patriksson där hon berättade att hennes mamma Christina visste att Snoddas hade varit inbjuden till Lunnevikens Pensionat 1953 när han var och uppträdde i Fiskebäckskilsparken. Troligtvis har han också spelat på pensionatet för det finns bilder med dragspel. Snoddas och dragspelaren Evald Sonefors och Snoddas manager Torsten Adenby skrev i pensionatets gästbok lördagen den 11/7-1953. Rosa berättar att det var då Lilly Johansson som drev pensionatet och Lilly var Rosas morfars syster.

Snoddas i Lunnevik 5

Snoddas skrev i Lunnevikens pensionats gästbok.

 

Snoddas i Lunnevik 22

Här är även en bild med Snoddas och Rosas mamma Christina Andreassen. Foto: Lunnevikens Pensionat.

 

Tjobanan

Tjobanan var ett namn som flera berättat att Fiskebäckskilsparken kallades för.

11 juli 1957. Mötet beslutade att stängsel skulle sättas upp runt festplatsen av galvaniserat nät. Det skulle vara 1.80 högt med taggtråd överst och ett avstånd mellan stolparna med cirka 3 meter.

7 februari 1959. Tivoliägaren Andersson från Hallinden har förhört sig om att hyra kiosken samt ha tältstånd på festplatsen.

29 november 1959. Sammanslagning av Grundsunds IF och Skaftö GOIF diskuteras men avslogs.

PICT0065
Midsommarfest i Fiskebäckskilsparken innan den fick tak.

PICT0145

1962.

första annonsens
Annons i Bohusläningen från 1962.

Den tidigaste annonsen jag hittade från parken var denna som var med i Bohusläningen fredagen den 6 juli 1962. Där står det att det blir inga onsdagsdanser i år så troligtvis var det danser även 1961 i parken.

1963.

25 juni 1963. Hittar ett kontrakt skrivet med bandet Combo ett 5 mannaband och 230: – kostade de. Det var det här året Gösta Alexandersson började att boka artister och band till Fiskebäckskilsparken. Gösta berättar att Douglas Holmstedts orkester var ett av de första banden Gösta bokade.

Annons 1963
Annons från Bohusläningen 1963.
12 jul 1963
Annons från Bohusläningen 12 juli 1963.

1964.

1964 1 juli
Annons Bohusläningen 1964.
Annons 1964 3 juli
Annons Bohusläningen 3 juli 1964.

1965.

5 december 1965. Styrelsen godkände Stig Alexanderssons ritning rörande takläggning på festplatsen. Jag kom i kontakt med Gösta Alexandersson som berättar att han kom med och började boka artister till parken någon gång i början på 60-talet. Med då var också Bertil Wikström och John-Olof Olsson. Gösta minns att då var det danskvällar på onsdag, lördag och söndagar i parken på sommaren. De var band från Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg berättar Gösta. Det första bandet Gösta bokade till Fiskebäckskilsparken var Douglas Holmstedts Orkester. Danserna på onsdagar och söndagarna lönade sig inte berättar Gösta så de la ner dem.

Ett band på början av 60-talet kostade runt 300: – att hyra in. I mitten på 60-talet byggdes ett tak över dansbanan och det var Göstas kusin Stig Alexandersson som var byggnadsingenjör som gjorde detta och det var troligtvis Stigs första jobb berättar Gösta. Taket byggdes för om det regnade så behövde inga kvällar regna bort utan då fanns det tak att dansa under och man vågade satsa på lite dyrare orkestrar.  Gösta berättar att de hade chansen att få Sven-Ingvars för 2300: – men p.g.a. av att de inte hade tak över dansbanan så vågade han inte boka dem.

 

Bohusläningen blev sponsor

1966 så pratade Gösta med min pappa och då tog pappa kontakt med Bohusläningen som gick in som sponsor och Bohusfestivalen startade och blev ett begrepp på hela västkusten. Bohusläns sommarflicka presenterades av Ulf Elfving bl.a. och genom talonger och röstsedlar i Bohusläningen så fick man rösta på årets sommarflicka. Hagge Geigert var den som krönte sommarflickan i Fiskebäckskilsparken.

Flamingo-kvintetten spelade i Fiskebäckskilsparken 1965.

 

 

 

1966.

1966 började samarbetet med Bohusläningen och Bohusfestivalen med sommarflickan.  Egon Kjerrman var först ut att presentera Bohusläns sommarflicka detta år och Hagge Geigert presenterade vinnaren.

Gösta Alexandersson berättade för mig att när de skulle bygga tak på parken, då byggde de även ut själva dansbanan för att den skulle bli lite större.

img017

PICT0110

PICT0107

PICT0108

PICT0039-2

PICT0034

parken får tak!
Artikel i Bohusläningen 1966. Dansbanan får tak.
Parken med tak
Artikel i Bohusläningen samma år. Nu har parken fått tak.
PICT0023
En ny skylt skall sättas upp. Vilket år detta är vet jag ej.

PICT0021

PICT0035-2
Lite upprustning sker.
PICT0008
Två tjejer hjälper tilll med upprustningen. Monika Göthesson och Agneta Jacobsson.

PICT0010

PICT0011

PICT0038

2-11-2010_024
Foto: Stig Alexandersson.
2-11-2010_026
Foto: Stig Alexandersson.
1966 3 juni
Annons i Bohusläningen den 3 juni 1966.
1 juli 1966
Annons Bohusläningen 1 juli 1966.
8 juli
Egon Kjerrman var först ut att presentera Bohusläns sommarflicka i Fiskebäckskilsparken 1966.
bild (2)
Löpsedel från Bohusläningen.
Fiskebäckskilsparken4
Hagge Geigert med sommarflickorna i Fiskebäckskilsparken.
2-11-2010_027
Foto: Stig Alexandersson.
2-11-2010_028
Foto: Stig Alexandersson.

 1967. 

24 mars 1967. Man beslutade att ändra namnet Fiskebäckskilsfestplats till Fiskebäckskilsparken. Iordningställande av det påbörjade arbetet med att sammanbygga dansbanetaket och estrad. 10 juni 1967. Beslöt man att hyra ut parken till andra de kvällarna man hade stängt.

 

16 juni 1967
Annons Bohusläningen 16 juni 1967.

1967 22 juni
Annons i Bohusläningen 1967 22 juni.

1967 7juli
Annons från Bohusläningen 1967 7 juli.

Det var Lasse Dahlqvist som som 1967 presenterade årets kandidater i sommarflickan i Fiskebäckskilsparken.

Fiskebäckskilsparken3

2-11-2010_034

2-11-2010_038

2-11-2010_036

1968.

4 maj 1968. Utredning om man får sälja mellan eller starköl genom att ha medlemskort till slutet sällskap.

Fiskebäckskilsparken6

2-11-2010_040
Foto: Stig Alexandersson.
2-11-2010_041
Foto: Stig Alexandersson.
festival
Artikel i Bohusläningen 1968 som min pappa skrev inför Bohusfestivalen.

1969.

Bill Haley uppträdde i Fiskebäckskilsparken den 11 juli 1969.  

 

Första programmet som jag fann är från 1969 och där har pappa skrivit Bill Haley men det står inte med i något program. Men förutom programmen så hittade jag en annons i Bohusläningen från den 4 juli 1969 och där står det Bill Haley and Hiss Comets i Fiskebäckskilsparken den 11 juli 1969.

Gösta berättade att de inte fått ut så mycket annonsering om Bill Haley så pappa ringde polisen och sa att det kunde uppstå trafikstockning för 1969 fanns det ingen bro utan det gick en färja mellan Bokenäset och Skaftö. Polisen tog kontakt med trafikprogrammet ”Hallå Trafikant” som gick ut och varnade direkt i radion om att Bill Haley skulle uppträdde på Fiskebäckskilparken och att det kunde bli trafikproblem. Vilken reklam de fick berättar Gösta.

 

6 mars 1969 man beslutar om att rusta upp parken. 1969 11 juli uppträder Bill Haley i Fiskebäckskilsparken och 14 juli 1969 kan man läsa i Bohusläningen! ”Kaos i Fiskebäckskil, Polis avbröt Rock Kung”.

Det med Bill Haley blev inte riktigt den publiksuccén som man hade tänkt sig tror jag, men Bill drog 700 personer till parken och uttalade sig och sa enligt Bohusläningen; ”Under mina turnéer i Sverige har jag aldrig varit med om ett sådant hålligång som ikväll” sa Bill Haley till Bohusläningen. Ulf Elfving var med denna kväll och minns detta väl. Min pappa Eric fick en bild på Bill och Ulf och den bilden har Ulf hängande på sitt sommarställe och syns längre ner här på sidan.

 

IMG_6444
Annons i Bohusläningen från 4 juli 1969.

IMG_0004
Bill Haley & His Comets i Fiskebäckskilsparken 1969. Foto Jan-Gunnar Axelsson.
IMG_0003
Nick Nastos gitarristen i The Comets. Foto: Jan-Gunnar Alexandersson
IMG_0012
Foto: Jan-Gunnar Alexandersson
IMG_0014
Foto: Jan-Gunnar Alexandersson
IMG_0024
Det var ett sådant fruktansvärt tryck vid scenen när Bill Haley uppträdde. Foto: Jan-Gunnar Alexandersson
IMG_0022
Foto: Jan-Gunnar Alexandersson.
IMG_0018
Foto: Jan-Gunnar Alexandersson.

PICT0042

PICT0043

PICT0044

PICT0046

PICT0049

PICT0050

PICT0051

PICT0053

PICT0054

PICT0055

PICT0056

PICT0057

PICT0058

PICT0059

PICT0060

PICT0061

PICT0062

PICT0041.jpg

1554384_287167581444449_433453434438519808_n
Den här bilden tog pappa den kvällen 1969 i Fiskebäckskilsparken på Ulf & Bill Haley. Ulf mms:ade bilden till mig som han idag har hängande på sitt utedass vid sin sommarstuga som pappa tog på dem två.
Program fram
Program från 1969.

 Program

  program 1969

unnamed (3).jpg

PICT0191
Ett år stängdes vägen av och det var uppvisning av bl.a. Polis på motorcykel. Kl. 15:00 var det uppvisning av polis och racerstjärnan Boo Brasta.

PICT0195

PICT0192

IMG_0019.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

Boo Brasta syns i bakgrunden fanns också på plats och gjorde reklam för motorsporten.

IMG_0020.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

Boo Brasta kör uppvisning.

IMG_0021.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

Efter uppvisningen fortsatte festligheterna nere vid Bökevik med hunduppvisning av polisen och fallskärmshoppare som landade i Gullmarsfjorden

IMG_0001.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0002.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0024

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

Enligt programmet slutade festligheterna med en kortege genom Fiskebäckskil där Lennart Dahlqvist spelade dragspel. Efter kortegen fortsatte festen i Fiskebäckskilsparken med Streaplers.

IMG_0016

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0017

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0018

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0014.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

Fiskebäckskilsparken7

Fiskebäckskilsparken Streaplers
Streaplers laddar upp inför kvällen i Fiskebäckskilsparken.
6A
Fiskebäckskilsparken. Foto Gösta Alexandersson.
2-11-2010_042
Foto: Stig Alexandersson.
PICT0175
Ulf Elfving pratar med en av kandidaterna.
3-1-2010_003
Sommarflickorna på Fiskebäckskils gator. Foto: Stig Alexandersson.

2-16-2010_006

Någon gång var det även en TV-inspelning i parken. Jag hittade dessa foton från detta. Är det någon som vet mer om detta?

Jag pratade med Robert Löfvendahl som då var sångare i Streaplers, och han berättar att det är inspelat 1969 i parken och är från ett Tv-program med Lasse Dahlqvist som hette ”Öarna i sången”. Robert berättade att det mesta var inspelat på Brännö brygga. Gösta Alexandersson berättade att det var någon inspelning nere vid Lyckans Slip också.

IMG_4555
I mitten ser ni Streaplers dåvarande sångare: Robert Löfvendahl.

PICT0025

PICT0046

PICT0049-2

PICT0050-2

IMG_4558

1970.

1970 märks det att allt blir mer påkostat. Det blir större program och mer som händer i programmet. Fantastiskt kul att se att det låg så många affärer i Fiskebäckskil och att de var med och sponsrade Bohusfestivalen och programhäftet.

3-2-2010_002 (2)

Foto: Stig Alexandersson.

3-2-2010_003

Foto: Stig Alexandersson.

 

Program 1970
Framsidan av programmet från 1970.
Program 1970 1
Programmet under dagen.
Program 2
Annonser från de lokala handlarna.

Reklam insida

1970 inleddes Bohusfestivalen med barnmaskerad. Det var samling uppe vid församlingshemmet vid Fiskebäckskils kyrka.

IMG_0014

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

Vädret var inte det bästa men massor av barn hade klätt ut sig och promenerade ner till Bökevik.

IMG_0015

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0017

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0019

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0022.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0024

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0025

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0026

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0028

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0029.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0030

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0031

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0032

IMG_0033.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0034.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0035.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0037.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0003.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0005.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0008

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0015

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0025.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0032.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

Hunduppvisning av polisen.

IMG_0003.jpg

IMG_0004.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0009.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0015.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0018.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

Efter hunduppvisningen var det ballonguppstigning.

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0032.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0033.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0034.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0037.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0038

Pappa Eric i ballongkorgen.

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0004.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0009.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0011.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

bild (3)
Bilder och röstsedel i Bohusläningen 1970.
Artikel 1970
Artikel i Lysekilsposten 1970 med pappa, Gösta och Ulf Elfving och sommarflickorna.
Streaplers med familjer Foto Gösta Alexandersson
Streaplers med familjer.
1-21-2010_010
Ingången till parken. Affischer för 1970 har sats upp och Streaplers kommer till parken. Foto: Stig Alexandersson.

Fiskebäckskilsparken2

Program 1

PICT0188
Streaplers.

PICT0060

PICT0061
Den obligatoriska pussen som Hagge delade ut till vinnaren.
img037
ballonguppstigning med Patric Furlong.
Vild camping
Det var vild camping på Skaftö under Bohusfestivalen och ganska mycket folk kan man säga.
PICT0152-2
Pelle & Sture lastar på rör till campingen bredvid Fiskebäckskilsparken.

PICT0026-2

 1971.

1971 Gör Lena Andersson Tv-debut i Hylands Hörna med låten ”Är det inte konstigt att man längtar bort någon gång”.  Hon besökte Fiskebäckskilsparken den 10 juli 1971 och gjorde succé. 19 juni spelar Thor-Erics och de kostade 3500:- att boka.

 

 

395792_2631527796079_1489426626_n
Lena Andersson och jag och Ulf Elfving i bakgrunden i Fiskebäckskilsparken 1971.
Lena Andersson
Annons i Bohusläningen 1971.

PICT0083.jpg

PICT0085

PICT0086.jpg

Lena och Ulf
Lena och Ulf.
Fiskebäckskilsparken8
Ulf Elfving och sommarflickorna.

Ulf Elfving var mycket här på västkusten under sin ungdom. Han skrev även för Allers en tid och skrev detta om Fiskebäckskil.

 

bild (3)
Bilder och röstsedel från Bohusläningen 1971.
Uppmanig
Förtryckt skylt som sattes upp på olika ställen på Skaftö.

IMG_0004.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0014.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0015.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG 11_0002.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG 11_0004.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG 11_0007.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG12_0002.jpg

Även detta år var det barnmaskerad.

IMG12_0005.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0005.jpg

IMG_0001.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG12_0012.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG12_0014

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG12_0015.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG12_0018

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG12_0019

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG12_0022.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG12_0024.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG12_0025.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG12_0026.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG20_0007

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG20_0008

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0015

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG20_0015.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG20_0016.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG20_0023.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG20_0024

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0002.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0004.jpg

Sprängning i Bökevik.

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0007

Fallskärmshoppare.

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0012

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0013.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0015

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

IMG_0020.jpg

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

1971 1
Artikel i Bohusläningen från 1971.
1971 Ulf
Artikel i Bohusläningen från 1971.

 Fiskebäckskilsparken

1-21-2010_004
Foto: Stig Alexandersson.

1-21-2010_006

1-21-2010_009

1-21-2010_008

1971
Tack från Skaftö GoIF och Bohusläningen för sjätte Bohusfestivalen.

PICT0186

PICT0190

1972.

program 1972
Program från 1972.

program 1972 1

15 juli 1972 spelar Flamingokvintetten i parken och de kostar 5200:- för en kväll.

Anders Gernant
1972 var Anders Gernandt speaker under dagen vid Bohusfestivalen.
bild (4)
Bilder och röstsedel i Bohusläningen 1972.

fest

Festival

Undrar om det detta år 1972 var Lasse Berghagen som presenterade sommarflickorna istället för Ulf Elfving.

Publikation1

Fiskebäckskilsparken5

4A
Fiskebäckskilsparken lockade mycket folk. Foto: Gösta Alexandersson

1973. 

Program 1
Program för 1973.

Program 2

Fiskebäckskilsparken9
På Rimnersvallen i Uddevalla i samband med matchen mellan Sverige och Island i fotboll 1973.
bild (2)
Bilder och röstsedel i Bohusläningen 1973.
PICT0116
Roffe Bengtsson.
Roffe Bengtsson
Roffe Bengtsson presenterade Bohusläns sommarflicka.
ralf edström
Ralf Edström med sommarflickorna på Rimnersvallen i Uddevalla.
annons
Annons i Bohusläningen 1973.
Lasse berghagen
Intervju med Lasse Berghagen i Bohusläningen från 1973.
Farbror melker
Torsten Lilliecrona (Farbror Melker i Saltkråkan) var med ett år. Har inte lyckats att få reda på vilket år. Reportage Bohusläningen.
Fiskebäckskilsparken 11
Streaplers vid Fiskebäckskilsparken.
Fiskebäckskilsparken 10
Birgitta Ragnarsson numera Gunnarsson från Grundsund sjöng Stevie Wonders låt ”A´place in the sun” i Fiskebäckskilsparken med Streaplers.

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

Foto: © Jan-Gunnar Alexandersson.

1974.

1974 blir sista året som Bohusläningen och Skaftö GoIF samarbetar. Det blev nio år som samarbetet varade. 1974 invigs också bron mellan Dragsmarksidan och Skaftö. I Bohusläningen 1974 kan man läsa att invigningen av Skaftöbron var satt till den 14 juni 1974, men redan den 28 maj invigs bron eftersom den blivit klar.

 

annons
Artikel i Bohusläningen från 1974.
Reklam 2
Annons i Bohusläningen 1974.
Fiskebäckskilsparken vykort
1974 gavs det ut ett vykort. Tror att detta var i samband med att bron skulle invigas detta året. På bilden är det jag och Anneli Larsson som dansar och Lennart Dahlqvist som spelar dragspel.
Fiskebäckskilsparken vykort baksida
Baksidan vykortet.

 

Årets sommarflicka 1974
Artikel i Bohusläningen från 1974.

1975.

Det som skulle bli ett tioårsjubileum på Bohusfestivalen blev aldrig av. Arrangemanget blev inställt  för att Bohusläningen drog sig ur. Det första skälet av 3 varför de drog sig ur var att det hade varit för mycket bråk men det dementerade polisen för Bohusläningen så det skälet ströks. Skäl 2 var att de inte skulle befatta sig med skönhetstävlingar och sista skälet (Skäl 3) var att det tagit mer tid och arbetskraft på huvudredaktionen än som från början avsetts. I slututvärderingen i brevet som pappa hade i sin pärm står det att: Utförligheten i denna rapport motiveras så här: Om saken kommer på tal bör vi inte åberopa bristande ordning, polisbekymmer och sådant. Av vad jag erfarit vore det att göra de lokala arrangörerna orätt. Det räcker med våra principiella och arbetstekniska skäl. Rätt skall vara rätt. Även om det inte blev någon Bohusfestival 1975 så blev det dans i parken.

Streaplers spelade 20/6 och 21/6 i Fiskebäckskilsparken 20:30 till 01:00.

Thor-Erics spelade 26/7 20:30-01:00.

Det är de danserna jag har fått fram som blev 1975.

1976.

1976 står det att Folke Almegius hyrde parken.

Streaplers spelade som vanligt midsommarafton 25/6 och midsommardagen 26/6 i Fiskebäckskilsparken.

Thor-Erics och Christers spelade i Fiskebäckskilsparken 31/7.

1977.

Streaplers spelade midsommarhelgen 24-25/6. Efter det har jag inga mer uppgifter på om någon spelade där sommaren 1977.

1981.

IMG_8000
Club Skaftö brann och Nisse Andersson & Berne Andersson flyttade verksamheten till Fiskebäckskilsparken.

Club Skaftö brinner ner och för att rädda det som räddas kan så flyttar Nisse och Berne till Fiskebäckskilsparken och försöker i samarbete med Skaftö GoIF att ta dit artisterna istället. De byggde in dansbanan för att den skulle bli mer regnskyddad berättar Nisse. Det blev ingen hit men det var värt ett försök säger både Nisse och Berne. Janne Ellerås var där och var discjockey. Janne Lucas, Scafell Pike  och andra artister var där den sommaren 1981 i Fiskebäckskilsparken.

Kenta i Fiskebäckskilsparken
Kenta i Fiskebäckskilsparken.

1985.

Det står i ett protokoll att parken varit uthyrd 2 gånger denna säsongen. Nu börjar det pratas om att säga upp arrendet för parken. Jag har pratat med Anders Frisk ”Discjockey ”Concordelia” från Hunnebostrand och enligt honom hade han event sommaren 1985 disco vid ett par tillfällen och det var mycket folk varje gång.  Enligt Anders noteringar var det cirka 200 i juli o 400 10 aug -85.  Han berättar att han och tjej hade födelsedags party. De tog 40 kr i entré och det kom t.om.  sjömän som var i hamn med båtar i Lysekil. De hade även lotteri och korvkiosk. Man hade öppet till 03 och det var ett fullständigt galet ös  med ”Concordelia ”. De flesta var jättegullig och inga vakter och framförallt inte tillstymmelse till bråk och alla hade bara kul.

1986.

Per-Erik Larsson börjar driva parken och gör detta under några år.

1988.

Arrendet av parken sägs upp och Lysekils Kommun tar över arrendet av parken. Jag fick lite bilder med posten idag  från Peter Arvidsson som drev parken ihop med Patrik Tollesby. Bilderna är ifrån 1988 till 1991.

Parken 7 1988
Foto: Peter  Arvidsson.
Parken 2 1988
Foto: Peter Arvidsson.

1989.

Peter Arvidsson & Patrick Tollesby drev också parken i några år.

Parken 6 1989
Foto: Peter Arvidsson.
Parken 5 1989
Foto: Peter Arvidsson.

1990.

Här är också några bilder av Peter Arvidsson från bl.a. 1990.

Parken 3 1990 jerker
Här är det Jerker som spelar i parken.

Parken 4 1990

Har fått några bilder från Malin Lönnvald på Skaftö som skriver att detta är bilder från den sista parken 1990. Är det någon som känner igen sig så hör gärna av er till mig via mail eller skriv ett meddelande direkt här på bloggen.

Sista parken 1990 (2) 001   Sista parken 1990 (3) 001   Sista parken 1990 001

1991.

Bilderna jag fick av Peter Arvidsson innehöll även 2 bilder från 1991 där det ser ut som de renoverar tacket på parken. Peter berättar att hans bror tar över och driver parken.

Parken 9 1991

Parken 8 1991

1993.

Niclas Arvidsson och Martin Simonsson driver parken 1993-1994.

1999.

I början av juli 1999 rivs Fiskebäckskilsparken. I tidningen Bohusläningens skrev min pappa ”År av nostalgi har suddats ut, nu har godnattvalsen spelat ut för Fiskebäckskils gamla dansbana”. Virket från parken fraktades i stora containers till Lysekil för att förvandlas till flis.

2014.

Jag åkte en tur till Skaftö i början på året för att se vad som fanns kvar av Fiskebäckskilsparken och det var med stort vemod jag parkerade bilen och började promenerade mot parken. Man känner att minnena börjar komma och man ser bilderna framför sig och när man satt där framme på scenkanten och lyssnade på alla banden. I Bohusläningen 1999 skrev pappa, ” Anders Axelsson från kommunen diskuterar med rivningsarbetarna om att låta altanen vara kvar. 15 år senare 3 januari 2014 när jag var där så var altanen kvar och det hoppas jag den får vara kvar som ett monument för den fantastiska historia som finns i denna park ”Fiskebäckskilsparken”, den lilla parken på den lilla ön Skaftö.

IMG_6902
Resterna av Fiskebäckskilsparken 3 januari 2014.

IMG_6891

IMG_6887

Gunnel Collgård som bodde många somrar på Skaftö (Fiskebäckskil) skickade mig denna historien:

Sommaren 1955 kom Lasse nedför Repalia med en trasig moped.
Jag, Gunnel, kom nedför kyrkbacken. Klick! Vi träffades sen på dansbanan, vann en apa, som vi döpte till Joakim. Vår dotter föddes på Joakim- dagen.
När vi senare fick en son blev det förstås Jocke vi döpte honom till. Tack Gunnel.
Jag kommer att fortsätta att uppdatera sidan och lägga in mera saker här. Är det någon som har något roligt minne eller bilder så får ni gärna höra av er till mig på glicko.me@gmail.com

40 reaktioner till “Fiskebäckskilsparken

 1. B.Roger Strömborg. 11 maj, 2014 — 19:32

  Hejsan!

  Detta med Fiskebäckskilsparken var det allra bästa nöjet under hela min tonårs tid. Var hemma på Skaftö 1999 med min då blivande hustru Helen Lilja och hennes dotter Linn, för att visa upp min barndoms hembygd. När jag väl är på plats där parken skulle ha legat visades att den var riven? Bara några få parkrester fanns kvar i området som mindes om denna underbara plats. Det var faktiskt med en brännande tår rinnande på min kind som jag lämnade det f.d. parkområdet. Träffade några av de då få bofasta ”Kilborna” som bodde kvar där nere då, och frågade dem varför den hade rivits ned? Den hade varit störande för badgästernas s.k. rekreation under sommaren, vart svaret. Många frågor kom inom mig:
  -Dansar man inte längre när man vill umgås eller är det fel för de små att få dansa och sjunga ”de små grodorna” runt midsommarstången? Samt är detta med en dansbana fel forum att kanske få träffa en blivande partner på? Ja, frågorna blev många i mitt inre. Tack Du Fiskebäckskilspark för alla fina minnen jag har från Din era.

  Med de allra bästa hälsningar.

  B.Roger Strömborg

  1. Stellan A Egelmyr 24 oktober, 2014 — 17:28

   Inte bara du Roger kommer ihåg parken på kil jag e själv född å uppvuxen där å känner igen många på bilderna och namnen du bodde ju granne med erland johansson ….Man kan ju påstå att det var fullt ös en som inte nämdes var Charie Normannhan är int att förglömma…

   1. B.Roger Strömborg 23 juni, 2016 — 21:22

    Hejsan på er alla!

    Visst var jag granne med familjen Elin och Fritiof Johansson och deras sju barn. Erland som var yngst blev min allra bästa lekkamrat under hela min barndom. Tyvärr flyttade jag till Uddevalla det året jag skulle börja i fjärde klass. Vi skildes som lekkamrater i och med detta kom en enorm saknad, stundtals en saknad som gav av blöta kinder av längtan efter det justaste lekkamrat jag någonsin har haft. Längtan hem till Skaftö gjorde sig också ofta påmint. Vi har kontakt ibland med telefonsamtal än i dags dato. När jag hade gjort ett år på yrkesskolan kom jag äntligen tillbaks till ön. När min sista vila infaller kommer jag åter hem till min kära ö för att bli till stoft. Det är flera kända ansikten där på dessa bilder från parken som jag känner igen. När Kenta var där för att uppträda klämde vi några öl tillsammans minns jag tydligt. Tusan vad jag saknar er alla både gammal som ung. Det skulle vara extra roligt med ett telefonsamtal från någon av er. Den som vill detta kan leta upp mitt telefonnummer på Eniro eller Hitta. Tusen tack till Dig Glenn som skapat denna fantastiska sida.

    Med de allra bästa hälsningar,

    B.Roger Strömborg

  2. Lars Carlsson 4 juni, 2016 — 18:33

   Hej Roger! Jag har samma minnen ,känns vemodigt men är tyvärr sant. Kilen och Skaftö blir nog aldrig sig mer likt efter at både klubben och parken gått i graven.
   Vill även här tacka Glenn för ett fint arbete.

 2. Helt Fantastiskt! Tack för att ni delat med er av allt detta. Hoppas Fredrik Grenant hittar hit för att läsa om sin far 🙂

 3. Lite av charmen med Fiskebäckskilsparken försvann när man byggde tak över dansbanan. Sedan konstaterade jag också att Flamingokvintetten tog mer för en spelning för 40 år sedan än vad Kepz gör idag, och det vete f-n om dom var värda…

  1. För att parken överhuvud taget skulle kunna överleva så var man tvungen att bygga tak över den och det förstår jag fullt ut. Det handlade om ekonomiska intressen. Utan tak ingen park. Med tak så vågade man chansa på att ta lite dyrare orkestrar som Flamingo t.ex.

   1. Stellan A Egelmyr 24 oktober, 2014 — 18:56

    Va inte din far, Eran , i bohuslänningen då va han med å lade taket över dansgolvet..

   2. Tror jag nog att han var. Det är nog han som gjort artikeln om att det blev tak i parken.

 4. Catarina Lundberg 10 oktober, 2014 — 12:05

  Helt fantastisk historia du har satt ihop. Man blir ju lite nostalgisk
  Glad för att jag själv inte fastnade på någon bild haha

 5. Dennis Janebrink 29 oktober, 2014 — 09:54

  Trevlig läsning. Jag kommer inte ihåg så mycket om parken mer än att vi spelade några gånger där och parken var väldigt populär. Jag vet en gång när vi åkte hem ifrån parken. Då sålde dom rökt makrill vi färjan som smakade bra på nattkvisten. Det fanns ju ingen bro på den tiden. Jag kommer ihåg att Göran Hagvall som va med Gotlands får, åkte med oss i bussen från Göteborg och sjöng några låtar med oss under kvällen. Han blev ju artistchef på Liseberg senare.
  Med Vänliga Hälsningar
  Dennis Janebrink

  1. Va kul Dennis att du gick ut och kommenterade mitt inlägg om parken. Tack Dennis.

 6. Tack Glenn för denna otroligt roliga läsning. Nostalgi på hög nivå.

 7. Ja, här hade jag mycket roligt på somrarna på 50-talet.
  Gittan Aronson f. Jägersten

 8. fantastisk läsning även om jag inte var här på den tiden det begav sig. Leker med tanken hur roligt det vore om parken kunde återuppstå. Tänk om det finns någon som kan/vill, det vore fantastiskt!

  1. Håller fullständigt med dig om detta. Tänk om Fiskebäckskilsparken kunde återuppstå.

 9. Har inga minnen från parken har aldrig varit där, tyvärr, får jag skriva nu då jag läst historiebeskrivningen – men en stor applåd för Glenns sammanställning…:)

 10. De två tjejerna som är med och rustar upp parken med varsin pensel är Monika Kleveros född Göthesson och Agneta Holmberg född Jacobsson. Båda från Grundsund.

 11. Anna (Söderlund) Nicklin 22 mars, 2016 — 08:11

  Ja, där har en tonårig inkarnation av en själv fastnat på bild. 1989, härlig sommar med massor av parkdans till Concordelia.
  Kul reportage -tack!

 12. Birgitta Gunnarsson 13 oktober, 2016 — 23:16

  Vad fint du har presenterat Parken. Där har jag haft mycket roligt.
  Känningen som jag har på bilden från 1973 har jag sparat. Den är gul och grön.
  Vi som bodde i Grundsund har vandrat hem många härliga sommarnätter via Långedalen.
  Härliga minnen.
  Tack Glicko
  hälsningar Birgitta (Ragnarsson) Gunnarsson

 13. Håkan Svensson 1 februari, 2017 — 09:13

  Minnen från 70 talets skaftö, fantastiskt Glicko hur du fångar denna tid. Mina tydligaste minnen är hur skaftö/Fiskebäckskil/folketspark stormas av besökande ungdomar och poliser inte minst. Hur man fyller ut hela området utanför parken med tält och festande ungdomar. Hur gärdet nedanför affären Fiskebäckskil blir till enda stor camping. Detta blandat med ridande poliser diverse MC buren ungdom tar plats och försöker komma överens, djungels lag råder! Är ju själv så kallad badjävel men detta sedan många år så hjärtat finns idag likväl som då på just skaftö. Minns även denna tid med glädje, umgänget med ungdomar från Grundsund, Fiskeäckskil och inte minst Rågårdsvik med stor glädje. Tänk att fått möjligheten att växa upp i denna miljö under denna tid som andades verklig framtidstro. Även du och jag har ju träffats Glicko både under denna tiden men även i nutid, senast i Lördags i Lysekil. Fantastisk period får sammanfatta detta inlägg!

  1. Hej! Tusen tack Håkan för fina ord. Kul att se dig igen!

 14. Härlig berättelse och härliga nostalgiska bilder. Aldrig varit där men sådana här ställen blir man oerhört fängslad av att läsa om. Får kopiera ett tidigare inlägg helt enkelt för det är precis det som gäller mig också:
  Har inga minnen från parken har aldrig varit där, tyvärr, får jag skriva nu då jag läst historiebeskrivningen – men en stor applåd för Glenns sammanställning…:)

 15. Håkan Svensson 15 april, 2017 — 16:26

  Hej Håkan, visst e de fantastiskt!👍

  1. Ja, helt fantastiskt att det går att få ta del av detta även så här långt efteråt. Samtidigt är det tråkigt att inse att det är en epok som inte kommer tillbaka mer…

 16. Patrik Johansson 10 juli, 2017 — 00:00

  Undrar om inte det kan var min farfar (Allan Haraldsson) som som var med o byggde folkets park. Son till Harald Nilsson Antonsson.
  mvh Patrik

  1. Ok. Hittar du mer info så får du gärna höra av dig Patrik. /Glenn

 17. Tack för ett jättefint reportage! Tråkigt att tidningen Bohusläningen avslutade sitt engagemang. Roliga bilder!

 18. Margaretha Carlgren 4 augusti, 2018 — 20:03

  Tack för mycket intressant läsning även om jag inte har någon direkt anknytning till. Skaftö.. Så kul att så många dansband och artister uppträtt där… Förstår att du lagt ner mycket arbete på att leta fram alla fakta.. Synd att den inte finns kvar… Tur och kul att Skaftöfolk driver Måndagsklubben och tar hit bra artister. Tack!
  Mvh Margaretha Carlgren Lysekil

 19. Underbar läsning, och vilka minnen!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close