Igår kom storken – närmare bestämt 32 vita storkar flyttar från Polen till Nordens Ark

På tisdagseftermiddagen kom 32 vita storkar till Nordens Ark från Warzawa Zoo. Storkarna kommer bli nya avelsfåglar i projektet som arbetar för att rädda kvar storken i Sverige. Majoriteten av fåglarna ska flytta vidare ner till Storkprojektet i Skåne och kvar på Nordens Ark blir 10 storkar som flyttar ut i Våtmarken. Allt för att den vita storken åter ska bli en vanlig syn i vårt land.

Storkarna är födda i det fria men har av olika anledningar behövts tas omhand för rehabilitering och inte kunnat släppas ut i det vilda igen. Flera av storkarna har vingskador som de fått av att flyga in i kraftledningar eller av att ha blivit avsiktligt skjutna.  

– Högspänningsledningar är ett stort hot mot många större fågelarter och en av de vanligaste dödsorsakerna för den vita storken, säger Emma Nygren, bevarandekoordinator på Nordens Ark. De här storkarna har fått en andra chans och är ett viktigt tillskott i arbetet med att rädda storkarna i Sverige då deras ungar kommer släppas ut i det vilda.


Vita storkar på Nordens Ark. Foto: Ola Jennersten

Nordens Ark har i många år samarbetat med Storkprojektet i Skåne som kämpar för att få tillbaka en vild och flyttande storkpopulation i Sverige. Varje år, under det årliga storksläppet, släpps ett hundratal storkungar ut i det fria för att tillsammans med de vilda fåglarna flytta söderut. Många övervintrar i Sydeuropa medan andra kan flyga hela vägen till Sydafrika. Där stannar de i ett par – tre år innan de är vuxna nog att flytta tillbaka till Sverige för att häcka. Idag är flytten ett av de stora hoten mot arten, mycket kan hända och många storkar förolyckas på vägen.

– För att vi ska känna oss nöjda och arten betraktas som räddad i Sverige krävs ännu en hel del arbete, fortsätter Emma, och de här 32 storkarna är en viktig del det arbetet.

Här kan du läsa mer om Nordens Ark

Nu byggs en Ark för världens sköldpaddor på Nordens Ark

Nu tas första spadtaget för Nordens Arks nya satsning, en Ark för världens sköldpaddor. En unik anläggning som kommer vara hem för några av världens mest hotade sköldpaddsarter.  

Över 60 % av världens sköldpaddor hotas av utrotning. Trots att hotet är större än för både fåglar, däggdjur och groddjur så har sköldpaddskrisen fått förhållandevis lite uppmärksamhet och resurser. Det är något som Nordens Ark hoppas att ändra på.

 -Vår SkölpaddsArk kommer att vara en fristad för omkring 15 arter som alla är mycket nära utrotning i det vilda, säger Emma Nygren, bevarandebiolog på Nordens Ark. Flera av arterna kommer att försvinna utan intensiva avelsinsatser med räddningspopulationer och insatser i fält.

Anläggningen är unik och den enda i sitt slag i norra Europa. Den byggs mitt i parken och består av både en visningsdel öppen för besökare och en sluten avelsanläggning. I avelsanläggning blir det möjligt att föröka och föda upp sköldpaddor i större skala för att i framtiden kunna bistå bevarandeprojekt med djur för utsättning i det vilda.


Byggstart för den nya SköldpaddsArken på Nordens Ark. Foto: Nordens Ark

Största hoten mot världens sköldpaddor är förlust av livsmiljöer och den illegala handeln med vilda djur. Situationen är allra mest akut i Asien, där nästan alla av de 100 sköldpaddsarterna är hotade.

-Fokus kommer läggas på att jobba med arter från den regionen, fortsätter Emma. Vi har också valt att jobba med stora och utrymmeskrävande vattensköldpaddor då anläggningar för dessa saknas.  

SköldpaddsArken invigs sommaren 2023 och förhoppningen är att satsningen ska hjälpa till att säkerställa överlevnaden för flera sköldpaddsarter till dess att situationen i det vilda har förbättrats så att utsläpp i det vilda är möjligt.


Indomalajisk flodsköldpadda är en av de hotade arterna som kommer flytta in i den nya SköldpaddsArken på Nordens Ark. Foto: Petr Hamernik/ Zoo Praha

Här kan du läsa mer om Nordens Ark

Lagom till tigerns år ökar antalet tigrar i världen

Idag inleds det kinesiska nyåret och vi träder in i tigerns år. Sedan början av 1900-talet har antalet vilda tigrar i världen minskat med 95 %. Men glädjande nog ökar nu antalet för första gången på länge.

Uppskattningsvis har antalet tigrar de senaste 100 åren minskat från runt 100 000 i början av 1900-talet till bottennoteringen 2010 då det troligen fanns färre än 3200 individer kvar i det vilda. Vid ett toppmöte i St. Petersburg 2010 satte därför regeringarna från världens tretton tigerländer ett mål om att antalet skulle dubbleras fram till år 2022.

-Vi är inte riktigt där än, men glädjande nog har antalet tigrar ökat i flera länder. Bhutan, Nepal, Indien, Kina och Ryssland har alla haft en positiv populationsutveckling, säger Emma Nygren, bevarandekoordinator på Nordens Ark.

Nordens Ark har tillsammans med Världsnaturfonden och WWF Ryssland i 11 år arbetat för att öka antalet tigrar i deras nordligaste utbredningsområde, ryska Fjärran östern och arbetet har gett resultat. Tack vare våra gemensamma insatser har antalet tigrar inom projektområdet tredubblats sedan 2010.

Amurtiger fotograferad av viltkamera. Foto: WWF Ryssland

Än finns mycket kvar att göra
Att vi nu ser en positiv utveckling i vissa av utbredningsländerna betyder inte att arbetet med att bevara tigern är klart. I de flesta sydostasiatiska länderna sjunker antal tigrar fortfarande och i Kambodja, Laos och Vietnam befaras den vara utrotad.

Hoten mot världens tigrar kvarstår och förutom en fortsatt stor illegal jakt och handel med tigerdelar så fortsätter artens livsmiljöer att minska. Idag finns det tigrar i bara 5 procent av deras forna utbredningsområde.

-Det finns mycket kvar att göra för att säkra tigerns framtid men med aktiva bevarandeåtgärder och en politiks vilja kan vi vända trenden. Genom att skydda tigern och dess livsmiljö skyddas också många andra hotade djur och växter, avslutar Emma.

Amurtigerunge på Nordens Ark. Foto: Marie Mattsson

Här kan du läsa mer om Nordens Ark