Idag på bloggen får ni följa med till Skaftö och föreningen ”För fulla segel” som har T/S Kvartsita som sitt skötebarn. Föreningen gör en fantastisk kulturgärning att i Lysekils kommun kunna visa upp en sådan skönhet

Jag har under hösten följt arbetet när Kvartsita legat vid Hälleviksstrand varv och genomgått en behövlig renovering. Nu är renoveringen klar och jag träffade ordförande Wiggo Lander i Kvartsita huset på Fiskebäckskil och bad honom berätta lite om T/S Kvartsita och tankar om framtiden. Skonaren T/S Kvartsita fyllde 75 år i år.

Ordförande Wiggo Lander.

Fakta Kvartsita:

Föreningen ”För Fulla Segel” bildades 1985. Det var när de hade en studiecirkel om Skaftös sjöhistoria som de bestämde att de skulle bilda föreningen. Studiecirkeln hade hyrt M/S Atene under några år för att testa på hur det var att segla dessa större skutor.

De bestämde att de skulle köpa in ett eget segelfartyg till Skaftö. Våren 1986 så köpte föreningen skutan ”Bono”. Bono hette egentligen Kvartsita från början när de byggdes, därför ändrades namnet tillbaka till Kvartsita. Kvartsita byggdes i Skåne 1945 som motorseglare med galeasrigg. Fraktfartyget skulle användas till att frakta råmaterial från Vänern.

Den skulle klara sträckan Göteborg-Höganäs i öppet vatten och utöver detta skulle de kunna drivas med minimal bränsleförbrukning. Tyvärr så togs hon ur bruk för det blev billigare att frakta lasten med lastbilar. 1953 såldes hon till Farsund på Sörlandet i Norge. Fartyget fick då namnet Bono och byggdes om. De ersatte masterna med kran och styrhytt. Från Farsund gick hon sedan med olika typer av last på Norges västkust, främst salt och virke.KVARTSITA K-märktes i maj 2002 av statens Sjöhistoriska Museers Fartygsråd enligt nedanstående motivering:

”Kvartsita är ett fartyg från den sista generationen motorseglare. Hon är bland de sista i sitt slag som byggdes. Det finns ett gott dokumentationsmaterial rörande fartyget. Hon är både samhällshistoriskt, teknikhistoriskt, person- och socialhistoriskt intressant.

                                                         Projekt toppsegelskonare

Det första vi kommer in på att prata om är framtiden för Kvartsita och hur Kvartsitas seglingsegenskaper kommer att förbättras. Wiggo berättar att det kommer att bli två nya råsegel som innebär att hon kommer att föra tre rår, befintlig Bredfock som nu benämns fockrå, märsrå och bramrå.

Som toppsegelskonare kommer Kvartsitas seglingsegenskaper förbättras. Utseendemässigt kommer hon mer likna de segelfartyg som vid sekelskiftet fanns utefter kusten. Avsikten är att projektet skall bli klart till våren 2021

Toppsegelskonare innebär att hon kommer att föra tre rår, fockrå, märsrå och bramrå. Det gamla bredfocksråt blir fockrå och två nya rår är under tillverkning. Märsråt sitter fast på eselhuvudets framkant och bramråt hissas på toppstången som nu byter namn till Bramstång.

Fockråt kommer inte att föra något segel utan med sina drygt 11 meter är det till för att spira ut märs- och bramseglet. Märsen får en segelyta på ca 25 m2 och bramen ca 35 m2.

Med denna omringning får Kvartsita mer segelyta förut och blir lättare att vända genom vind. En åtgärd som redan verkställts är att det nya storseglet har kapats en meter i akterkant och att den nya gaffelfocken har pikats drygt en meter i akterkant.

Vid beslagning av märsen så hissas seglet upp med hjälp av gårdingar och gigtåg. Bramen firas ned mot märsen och gigas upp på samma sätt. Beslagning av seglen kan sedan göras när vädret så tillåter tillägger Wiggo.

Wiggo visar hur seglen kommer att se ut.


Inte många seglingar i sommar

Lägget med coronaviruset har gjort att det inte blivit så många seglingar i somras. De har varit ute fyra gånger berättar Wiggo. Det har blivit mer som provseglingar eftersom de fick nya segel till Kvartsita.

Renovering på Hälleviksstrands Varv

I höstas gjorde det en behövlig renovering av Kvartsita på Hälleviksstrands varv. Ett av det roligaste momentet med detta var att de fick ihop det hela ekonomiskt berättar Wiggo. Wiggo berömmer de som jobbar på Hälleviksstrands varv och berättar att renoveringen blev fantastiskt bra gjord, sådan känsla och kunnande de jobbade med och samtidigt gick det väldigt fort i arbetet med Kvartsita. Det var riktigt roligt att jobba med ett sådant team tillägger Wiggo.

Hälleviksstrands varv.

Det fanns en äldre besiktning där man rekommenderade att man skulle byta 40 meter bord. Det blev lite mer berättar Wiggo. Det blev ungefär 70 meter bord som byttes. Nu är Kvartsita i toppskick.


Den stora renoveringen som Kvartsita genomgått nu var mycket behövlig. Riksantikvariet har varit de som stöttat Kvartsita mest. Det har även kommit in pengar från lite olika andra fonder som bland annat Gustav VI fond och Thordensstiftelsen med mera. Det finns även privatpersoner som bidragit med pengar och det är de mycket tacksamma för i föreningen.

Detta med coronaviruset har ju gjort att båten legat still i Fiskebäckskil och det var väl det som skapade möjligheten att göra den stora renoveringen av fartyget. Nu är fartyget tipptopp och nu hoppas de att detta med viruset släpper i vår och att Kvartsita kan segla och visa upp sig så mycket hon kan.

Väl hemma på Skaftö efter Hälleviksstrands varv, så var det lite målning och annat som återstod innan hon kunde få sin vintervila.

Börje Magnusson ersätter ”vevlingar” mot lattor. Lattorna bendslas fast i riggviren med ”tjärad märling” och är till för att klättra upp i masten bland annat för att lossa/beslå bram och märs

Lennart Martinsson en guru i föreningen

Lennart Martinsson som är en guru med detta bland skutor håller i själva seglingsprojekten tillsammans med Wiggo. Lennart är en av grundarna till T/S Gunilla och ligger bakom skutor som Havilah och Astrid Finne med mera. Lennart har en fantastiskt bra erfarenhet av detta och varit med och byggt upp båtarna och sedan seglat dem. Han är en nestor och en stor resurs i föreningen.

Lennart Martinsson.

Det fina i det hela är att Lennart bor på Skaftö och även Wiggo och de andra i styrelsen och det gör att de väldigt lätt kan prata med varandra och de i styrelsen träffas här nere vid Kvartsita var och varannan dag. Alla i styrelsen gör ett gediget jobb och hjälps åt.

Wiggo med en ”räckstötta” som är ett kraftigt stycke trä som till sin halva längd finns över däcket och är kopplad till lästången. Den undre halvan under däcket längs fartygets spant och bidrar till skrovets styrka. De bytte fyra stycken räckstöttor på senaste varvsjobbet.

Segling med ungdomar

Det finns ett stort intresse utifrån att segla med Kvartsita. De har haft avslutning av konfirmationsläger som seglat och även ett gäng från Island som är diabetiker som kommer och seglar med Kvartsita vartannat år. Även de synskadades Riksförbund är ute och seglar med Kvartsita. Fast det finns ett problem och de är att de skulle behöva fler ungdomsledare som vill ut och segla med ungdomarna.

Kvartsita blev delvis handikappanpassad 1987 (finansierat av Drottning Silvias fond). De har en handkappshiss från huvuddäcket till salongen.


Viktigt att synas i framtiden

Tankar om nästa år och framtiden är att Kvartsita måste synas mer och bli en del av Lysekils kommun. Föreningen kan inte bara leva på chartersegling utan måste visa upp sig här och få igång verksamheten i en större bredd.

Båten är nu i toppskick och kan seglas mycket mer med idag än den kunde förut. Wiggo säger; ”Det ligger en kulturskatt i Fiskebäckskil och Skaftö byggdes en gång upp med skutor som fiskade ock körde last med mera och är en del av kulturen i vår kommun. På 1800-talet var Skaftö verkligen stora på fraktfartyg och fiske”.

Vara med på olika evenemang i kommunen i framtiden

Tanken är att kunna vara med på de evenemang som en skuta kan passa in i när det händer saker i Lysekils kommun.

Kanaldagarna som varit i Grundsund kommer i framtiden bli Skaftödagarna och där kommer de givetvis att vara med både i Grundsund och Fiskebäckskil. Även området runt Kvartsita är ett område som föreningen skall se till att det är tillgängligt för alla.

Börjar man borta vid Lyckans Slip Lyckans Slip, så är det ett kulturområde som har en historia som är väl värd att berätta och den skall berättas. De har kyrkan, Sjöstjärnans hus och så kan man gå runt här nere vid kajen och där ligger Kvartsita i all sin prakt säger Wiggo.


Vill gärna samla andra fartyg i Fiskebäckskil på en träff i framtiden

En större träff med olika segelskutor i Fiskebäckskil finns också i tankarna i framtiden. Att samla dessa gamla träbåtar med kulturvärde hade varit fint, men då krävs det att även andra ställer upp. Men det hade blivit en fin inramning i Fiskebäckskil med ett antal seglarskutor liggande inne i Fiskebäckskil.

400 medlemmar i föreningen

Idag har de cirka 400 medlemmar i föreningen och i höst har de investerat i ett föreningsprogram för att underlätta utskick till alla medlemmar med nyhetsbrev och annat. Vill du bli medlem i föreningen så klickar du på länken här och läser hur man gör. https://www.kvartsita.se/om-oss/bli-medlem/?fbclid=IwAR0AEUpQKIU_d5v3fgLdeu3DK8pNamrGgUySa2bqichVRIJsW2W0ARDyVv0

I april skall T/S Kvartsita vara seglingsklart och i maj startar utbildningen av besättning. Utbildningen sker under två helger och innefattar familisering, basic safety light (BSL), och utbildningssegling.

Vill du vara med och sponsra T/S Kvartsita så ta kontakt med Kvartsita via deras hemsida. https://www.kvartsita.se/

Föreningen finns även på Facebook som du hittar här: https://www.facebook.com/Kvartsita

Det skall bli så spännande att få följa T/S Kvartsita till våren med de nya seglen och ett fartyg som är i topptrim.

Segelfartyget T/S Kvartsita

I det lilla samhället Fiskebäckskil på Skaftö ligger skolfartyget T/S Kvartsita. Jag var nyfiken på hur Kvartsita hamnade i Fiskebäckskil så jag tog kontakt med föreningen ”För Fulla Segel” som berättade för mig om dess historia och vad de har för framtidsplaner. Jag bestämde träff med Georg Iseland som är ordförande för stiftelsen ”Skaftökuttern” som visade mig runt på Kvartsita. Hon ligger nu vid kajen i Fiskebäckskil för underhåll innan sommarens seglingar.

Kvartsita under segel utanför Grundsund
Foto: Lena M Hermansson

Föreningen ”För Fulla Segel” bildades 1985. Det var när de hade en studiecirkel om Skaftös sjöhistoria som de bestämde att de skulle bilda föreningen. Studiecirkeln hade hyrt M/S Atene under några år för att testa på hur det var att segla dessa större skutor. De bestämde att de skulle köpa in ett eget segelfartyg till Skaftö. Våren 1986 så köpte föreningen skutan ”Bono”. Bono hette egentligen Kvartsita från början när de byggdes, därför ändrades namnet tillbaka till Kvartsita. Kvartsita byggdes i Skåne 1945 som motorseglare med galeasrigg. Fraktfartyget skulle användas till att frakta råmaterial från Vänern. Den skulle klara sträckan Göteborg-Höganäs i öppet vatten och utöver detta skulle de kunna drivas med minimal bränsleförbrukning. Tyvärr så togs hon ur bruk för det blev billigare att frakta lasten med lastbilar. 1953 såldes hon till Farsund på Sörlandet i Norge. Fartyget fick då namnet Bono och byggdes om. De ersatte masterna med kran och styrhytt. Från Farsund gick hon sedan med olika typer av last på Norges västkust, främst salt och virke.

IMG_6222
Kvartsita vid bryggan i Fiskebäckskil.
IMG_6260
Georg Iseland med Kvartsitas ratt.

Renovering.

1986 kom alltså Kvartsita till Skaftö. Nu startades en stor renovering av skeppet. Kvartsita renoverades till att bli en skonare. Ett antal mål fanns med renoveringen. Salongen skulle rymma kojplatser för en skolklass, möjlighet skulle finnas att segla med rullstolsburna, och för att få största möjliga segelarea skulle kölen förstärkas med en extra järnköl. 1987 var hon klar. Hon invigdes på midsommardagen med pompa och ståt. Den första längre seglatsen gick till Råå samt Höganäs där hon visades uppför de som tillverkat henne och visades även upp för sin förste ägare. Under åren har hon besökt de flesta hamnar längs Kattegatt och Skagerrak. Hon har även seglat i Östersjöområdet. Hon har även medverkat vid olika race såsom Västkustens Segelskuteträff (VSST), Nordisk seglats och Tall Ships Race. Tall Ships Race har tagit henne till bl.a. Newcastle år 1993 och Flensburg år 2000. Den 28 maj 2002 så blev hon K-märkt av Statens Sjöhistoriska museers fartygsråd och är även klassad som traditionsfartyg av Sjöfartsinspektionen. Det finns 26 kojplatser på Kvartsita. De som är med och seglar deltar i alla delar av arbete som utförs ombord. Nyckelbesättningen består av däcksbefäl, kock och skeppare.

IMG_6273
Här håller Wincent Englander på med underhåll av Kvartsita.

Underhåll.

Just nu ligger Kvartsita vid kaj. Det är nu de håller på med underhåll och även utbildning av besättningen ombord. Även om löpande underhåll är en naturlig del av segling så finns det mycket som bara kan göras när fartyget ligger still. Därför ordnas under vintern ett tiotal ”arbetshelger” dit alla är välkomna. Under dessa helger riggar de av alla segel, rep och block och täcker båten för att skydda den från väder och vind. De lagar sådant som gått sönder, slipar och lackar för att göra henne vacker, tätar och ser över el och maskin.

IMG_6276
Georg visar runt på Kvartsita.
IMG_6271
Allt slippas och lackas ombord.
IMG_6295

Verksamheten.

I början av maj så täcks Kvartsita av och görs klar för segling. De har Lägerskolor, klassresor, företagsseglingar och även en del kalas och bröllop som firas med en seglats. I år är det tänkt att Kvartsita skall segla på Vänern i 3 veckor.  Mellan den 8-juli och 13 juli med utgångspunkt i Karlstad ska de  besöka Vänerns främsta pärlor. Seglingen kombinerar härliga dagar till sjöss med ett eller annat intressant studiebesök i land. Förhoppningsvis hinner de även besöka den hamn som Kvartsita byggdes för att frakta sten ifrån. Seglingen passar de som vill ta med hela familjen på en semesterresa utöver det vanliga berättar Georg Iseland. Han berättar även att det blir juniorseglingar för de mellan 12-18 år 15 juni-20 juni.

Äventyrsseglingar blir det 29 juni-7 juli för de som fyllt 14 år och uppåt. Det blir en långsegling från Göteborg genom Göta Älv och in till Karlstad. Här blir det även nattseglingar och Kvartsita skall även gå genom slussarna i Trollhättan.

Den 14-20 juli blir det vuxensegling. Sista etappen på deras Vänerturné tar dem först ett par dagar över Sveriges största sjö där de övar upp sina seglingskunskaper. Därefter passerar de slussarna i Trollhättan, glider ner för Göta Älv och avslutar kalaset med att uppleva Bohusläns vackra kust. Seglingen passar de som är över 18 år som vill ha en riktig utmaning, oavsett om du är nybörjare eller mer erfaren. Vilket fantastiskt sommarprogram måste jag säga. Ja säger Georg det här är en storsatsning som görs.

De som vill prova på endagarsseglingar så går det också bra berättar Georg vidare.  För er som bara vill ha ett smakprov på livet till sjöss rekommenderar Georg att följa med på en av deras endagarsseglingar. Dessa varar mellan 9:00-16:00 och fika ingår i priset, men medtag egen lunch. Åldersgränsen för att följa med är 12 år, från 5 år i vuxens sällskap. Dessa datum kommer det att vara endagsseglingar: 25 Juli, 27 juli, 28 juli, 1 augusti, 3 augusti och 4 augusti. Ni som vill läsa mer om dessa seglingar kan göra det på Kvartsitas hemsida och där går det också bra att anmäla sig.

IMG_6186
Föreningens lokal i Fiskebäckskil.
IMG_6197

Livet ombord.

Besättningen på Kvartsita är uppdelade i babords och styrbords vakt. De som följer med kommer tilldelas ett skeppsnummer och sedan ingå i en av dessa vakter. Arbetet ombord delas upp i skift om fyra timmar där de båda vaktlagen turas om att sköta fartygets framfart – fyra timmar vakt, fyra timmar frivakt. Observera att ‘frivakt’ inte alltid betyder ‘ledig’. Under frivakten bedrivs nämligen undervisning i sjömanskap, navigation och liknande. Man sysslar också med allt annat som hör till livet till sjöss. I de fall det förekommer nattsegling på etappen fortsätter vaktgången över natten och frivakten sover då.

De kommer att få hjälpa till med det mesta ombord: hissa segel, navigera, matlagning, styra, fartygsunderhåll och beslå segel. Om det är något man inte förstår eller undrar över finns alltid nyckelbesättningen där för att lära dem allt de kan. Denna nyckelbesättning består av en skeppare och en bästeman (styrman) som har det övergripande ansvaret ombord, ett antal instruktörer som är arbetsledare och har hand om lektionerna ombord samt oftast en kock som håller alla mätta och glada.

Ombord sover man i väggfasta kojer i en gemensam sovsal – salongen. Kojerna har tygförhängen som ger en plats att dra sig tillbaka till för lite privatliv. Kvartsita har tre toaletter varav en rullstolsanpassad samt ett tvättrum med handfat, men ingen dusch. Duschar gör de istället i gästhamnar som passerar när man går i land. Allt kranvatten ombord är drickbart. Byssan (köket) är utrustad med gasoldriven varmvattenberedare, spis och ugn. Där finns även en vanlig hushållsfrys samt ett större kylfack.

Kvartsita är ett segelfartyg och är helt beroende av väder och vind, så bli inte förvånad om en dagsplan plötsligt ändras. Den enda garanterade hamnen är den där man ska mönstra av. Men detta gör det också möjligt att ge de som är med den bästa möjliga upplevelsen under de rådande förutsättningarna.

IMG_6190

Framtidsplaner

Jag frågar Georg Iseland hur framtiden planeras för kvartsita. Under en 10-årsperiod så har de bytt fören, akterspegeln och babordsidan. Nu har de styrbordsidan som skall bytas ut enligt krav från Transport. Ungefär en miljon kostar det att byta ena sidan. De pengarna har de inte just nu men genom olika fonder hoppas Georg och föreningen kunna få in de pengarna till arbetet. Planen är att hösten 2014 att få upp henne på varv och att hon skall vara klar till våren 2015. Om detta går vet inte Georg ännu. Men jag hoppas verkligen någon sponsor kan skjuta till pengar så detta löser sig. För vad vore Fiskebäckskilshamn utan Kvartsita. Detta underbara fina skolfartyg.

IMG_6299
Fiskebäckskil och Östersidan.

Stort tack till Föreningen ”För Fulla Segel”  för att jag fick komma och besöka er. Tack Georg Iseland, Tack Lena M Hermansson för att jag fick låna fotot på Kvartsita.Vi bestämde att jag skulle få följa med på en endagssegling i sommar. Jag återkommer med mer info om Kvartsita längre fram. All fakta kommer från Kvartsitas hemsida.

Ni som vill läsa mer om Kvartsita kan göra det på deras hemsida T/S Kvartsita

eller på facebook Kvartsita på facebook

IMG_6179
Kvartsita i Fiskebäckskilshamn.