Internationella dagen för biologisk mångfald uppmärksammas på Havets Hus

Den 22 maj är det dags för den internationella dagen för biologisk mångfald. Detta uppmärksammas i akvariet på Havets Hus genom att vi lyfter fram våra bevarandeprojekt och framför allt att vi nu för första gången försett våra småfläckiga rödhajar med sändare, inför hajsläppet den 28 juni.Biologisk mångfald handlar om mångfalden och variation inom och mellan arter och ekosystem. Den gör att naturen kan anpassa sig och ger oss sådant vi behöver för att leva, såsom mat och ren luft. Idag är biologisk mångfald en av de planetära gränser som människan överskridit mest och krafttag behövs för att vända utvecklingen. Exempelvis har en tredjedel av alla korallrev försvunnit och ca 90% av världens fiskbestånd är fiskade till sin gräns.

Globalt sett har dessa faktorer störst påverkan på naturen:

1. Land- och havsanvändning. Exempelvis skogsavverkning, gruvbrytning och oljeborrning.

2. Direktexploatering av djur och växter. Exempelvis jakt och fiske.

3. Klimatförändringar.

4. Utsläpp. Exempelvis från industrier och fordon.

5. Främmande arter som sprider sig till nya områden och slår ut andra arter.

Havets Hus bevarandeprojekt

Under maj har vi försett de småfläckiga rödhajar som ska släppas ut den 28 juni med sändare. Hur det gått till och varför detta är viktigt är något vi kommer att prata om under guidens val den 22:a maj.

Foto: Havets Hus

Dagsprogram den 22:a maj 2022

Tid     Aktivitet

11.30 Dagens matning

13:00 Guidens val, om sändarförsedda hajar

14:00 Visste du att…

Reservation för ändringar

Programmet genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Havets Hus hemligaste bläckfisk har lagt ägg

På Havets Hus finns det möjligheter för alla djur att gömma sig men få gör det så bra som kragsepian, den lilla 10-armade bläckfisken som kom till akvariet i början av året. Nu vet vi att det är en hona för hon har lagt upp till 15 små svartblåa ägg på klippväggen i det stora mjukbottenakvariet.

Foto: Martin Stjernstedt / Havets Hus


Även om den klassas som vanlig i Sverige så vet vi väldigt lite om Kragsepia, Rossia Sp. Det som är vanligt med den här gruppen av bläckfisk är att de är kortlivade och lever ofta inte mer än ett till två år, de dör ofta strax efter parningen och äggläggningen. Honan lägger ofta 30–40 ägg på hårda ytor, ofta i snäckskal. Äggen kläcks efter ca 050 – 100 dagar och de blir fullvuxen efter ca 8 månader, hur snabbt de utväxlas är beroende av temperaturen, de som lever i medelhavet utvecklas oftast snabbare än de som lever här i Sverige där vi har kalare vatten. Den jagar förmodligen mest kräftdjur och havsborstmaskar som lever på djupa lerbottnar och simmar helst inte i den fria vattenmassan utan stannar närmare botten.

Foto: Havets Hus


På Havets Hus lever den i det stora unika lerakvariet som stod klart förra året. Där kan den gräva ner sig i leran. Den rör sig väldigt lite på dagen, men när belysningen släcks så blir den mer rörlig och letar efter byten den kan ta. Den får frysta räkor som placeras i akvariet strax innan det släcks. Med lite tur kan man se denna bläckfisk sitta nära glaset, förmodligen delvis nedgrävd. Äggen finns till vänster på klippan.

Relaterade länkar

Lysekils skräpplockarvecka 2–8 maj med Nationella Kusträddardagen 7 maj och Skräpdyk i hamnen med Dive Team

Nu är det dags för Lysekils skräpplockarvecka där alla invånare
uppmanas att ge sig ut i naturen och plocka upp det som inte hör
hemma där. Hittills är över 1000 deltagare anmälda.

Nästa vecka startar Lysekils skräpplockarvecka där alla invånare uppmanas att gå ut i
naturen och plocka upp skräp. Under hela veckan kommer det att finnas möjlighet att hämta ut påsar för att samla skräp i på kommunens kontaktcenter och på Havets Hus.

Tävling för skolor

Under veckan pågår en skräpplockartävling för skolor i kommunen där de skolor som har
anmält sig kan vara med och tävla om ett studiebesök med Rambo på Siviks
återvinningscentral och förskolor kan vinna ett besök av en sopbil. Tävlar gör de genom att
fota och räkna antalet påsar som de samlat ihop under veckan och skicka det till oss på
kommunen.


I nuläget är över 1000 deltagare från skolor och förskolor från hela kommunen anmälda.

– Det känns jättekul att det är så många skolor anmälda! Skräpproblematiken är en fråga
vi måste jobba aktivt med. Skräpplockning är en viktig pedagogisk aktivitet och jag
hoppas att även många privatpersoner tar sig ut för att plocka skräp, säger Linnea
Lämås, Miljö- och klimatstrateg på Lysekils kommun.


Nationella Kusträddardagen 7 maj – Skräpdyk i hamnen

Skräpplockarveckan avrundas med Nationella Kusträddardagen den 7 maj, då kan alla som
vill vara med och rädda kusten gå ut och plocka skräp.


Under lördagen anordnar även Dive Team Lysekil ett skräpdyk vid Havsbadet. Där kommer
de tillsammans med andra lokala sportdykarföreningar dyka ner för att samla upp det skräp
som hamnat i havet.

Program Dive Team

Här kommer programmet:

10.00 Dykcentret öppnar

12.00 Korvgrillning och fika

13.00 Genomgång av skräpdyket

14.00 Ihopp för dykarna

16.00 Sista dykaren uppe ur vattnet

Under hela eftermiddagen kommer det erbjudas möjlighet att delta i rensningen av hamnen, delta i aktiviteter för barn och fika/äta korv. Havets Hus, Vått69 och Tång-Johan bidrar alla under denna dag med arbetskraft och material.
Havets Hus delar ut påsar och visar hur strandstädarkartan fungerar på Havets Hus. Läs mer här: Var med och rädda havet den 7 maj 2022! – Havets Hus i Lysekil

Lysekils kommun är med och sponsrar eventet med en container och bortforsling av det skräp som de plockat upp. Här är alla med dykcertifikat välkomna att delta. Och de kommer att behöva hjälp av frivilliga på land – ingen föranmälan krävs.

Vill du anordna en egen strandstädning, eller vet du en strand som borde städas?
Anmäl det i Strandstädarkartan, där kan du gå in i kartan och markera en strand som är städad eller som har städbehov. Du kan också markera var du lämnat ihopsamlat skräp så kommer kommunens strandstädar-team och hämtar skräpet under någon av de närmaste arbetsdagarna.

Kontakt
Linnea Lämås, Miljö- och klimatstrateg på Lysekils kommun.
linnnea.lamas@lysekil.se, 0523-61 31 64