Havets Hus hemligaste bläckfisk har lagt ägg

På Havets Hus finns det möjligheter för alla djur att gömma sig men få gör det så bra som kragsepian, den lilla 10-armade bläckfisken som kom till akvariet i början av året. Nu vet vi att det är en hona för hon har lagt upp till 15 små svartblåa ägg på klippväggen i det stora mjukbottenakvariet.

Foto: Martin Stjernstedt / Havets Hus


Även om den klassas som vanlig i Sverige så vet vi väldigt lite om Kragsepia, Rossia Sp. Det som är vanligt med den här gruppen av bläckfisk är att de är kortlivade och lever ofta inte mer än ett till två år, de dör ofta strax efter parningen och äggläggningen. Honan lägger ofta 30–40 ägg på hårda ytor, ofta i snäckskal. Äggen kläcks efter ca 050 – 100 dagar och de blir fullvuxen efter ca 8 månader, hur snabbt de utväxlas är beroende av temperaturen, de som lever i medelhavet utvecklas oftast snabbare än de som lever här i Sverige där vi har kalare vatten. Den jagar förmodligen mest kräftdjur och havsborstmaskar som lever på djupa lerbottnar och simmar helst inte i den fria vattenmassan utan stannar närmare botten.

Foto: Havets Hus


På Havets Hus lever den i det stora unika lerakvariet som stod klart förra året. Där kan den gräva ner sig i leran. Den rör sig väldigt lite på dagen, men när belysningen släcks så blir den mer rörlig och letar efter byten den kan ta. Den får frysta räkor som placeras i akvariet strax innan det släcks. Med lite tur kan man se denna bläckfisk sitta nära glaset, förmodligen delvis nedgrävd. Äggen finns till vänster på klippan.

Relaterade länkar

Roligare sportlov på Havets Hus

Lagom till skolornas sportlov har restriktionerna tagits bort vilket bland annat innebär att alla lediga barn nu kan få möta guiderna på Havets Hus i de dagliga aktiviteterna.

Även om det i perioder under pandemin funnits ett dagsprogram så är det en efterlängtad återgång till att dagligen möta förväntansfulla barn och vuxna i akvariet. Tre gånger om dagen, mellan 12-27 februari, pågår sportlovsaktiviteterna. De två första varierar beroende på hur många som besöker akvariet och vad guiden vill berätta om. Det gör att ingen dag blir den andra lik. Det finns fortsatt möjlighet för de som vi undvika trängsel, att på Havets Hus hemsida se hur många som besöker akvariet.

Dagsprogram mellan 12-27 februari 2022.

Tid            Dag             Aktivitet

11.30        Dagligen   Dagens matning

13:00        Dagligen   Guidens val

14:00        Dagligen   Sportlovsquiz på Havets Hus

Reservation för ändringar

Här kan du läsa mer om Havets Hus

Ny skygg bläckfiskart på Havets Hus!

Havets Hus har fått en ny invånare av en lokal yrkesfiskare. Det är en Kragsepia, Rossia Sp. En bläckfiskart som inte funnits i akvariet tidigare.

Kragsepia blir ca 10 cm långa och har 10 armar, åtta tydliga armar och två ofta gömda armar som man kallar för fångstarmar. Fångstarmarna är längre en de andra åtta så de används för att fånga djur på längre avstånd oftast blixtsnabbt så bytet inte hinner reagera.

I Sverige har vi två arter av Kragsepia, Slät (R. Macrosoma) och Knottrig (R. Palpebrosa) Kragsepia. Den nya bläckfisken är förmodligen en slät Kragsepia. Dessa bläckfiskar lever ofta djupt ner, under 50 meter och ner till 900 meter djup. De lever på mjukbottnar där de kan gräva ner sig, ofta ser man bara två ögon som sticker upp ur leran.

Denna art är inte ovanlig i våra vatten och klassas som livskraftig. Vad som är ovanligt är att den fångats av fisket även om den kan fastna i bottentrålarna och kräftburarna. Det finns inget stort kommersiellt fiske av denna art, man äter den sällsynt i visa medelhavsländer.

Även om den klassas som vanlig i Sverige så vet vi väldigt lite om denna art. Det som är vanligt med den här gruppen av bläckfisk är att de är kortlivade och lever ofta inte mer än ett till två år, de dör ofta strax efter parningen och äggläggningen. Honan lägger ofta 30–40 ägg på hårda ytor, ofta i snäckskal. Äggen kläcks efter ca 45 dagar och de blir fullvuxen efter ca 8 månader, hur snabbt de utväxlas är beroende av temperaturen så de som lever i medelhavet utvecklas oftast snabbare än de som lever här i Sverige där vi kalare vatten. Den jagar förmodligen mest kräftdjur och havsborstmaskar som lever på djupa lerbottnar och simmar helst inte i den fria vattenmassan utan stannar närmare botten.

På Havets Hus lever den i det stora unika lerakvariet som stod klart förra året. Där kan den gräva ner sig i leran. Den rör sig väldigt lite på dagen, men när belysningen släcks så blir den mer rörlig och letar efter byten den kan ta. Den får frysta räkor som placeras i akvariet strax innan det släcks. Med lite tur kan man se denna bläckfisk sitta nära glaset, förmodligen delvis nedgrävd.

Här kan du läsa mer om Havets Hus